Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: ongngua97 trong 09:21:49 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19898Tiêu đề: tại sao Xe133 và Xe135 ko có tính chất đó ?
Gửi bởi: ongngua97 trong 09:21:49 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Xenon-129 hạt nhân của nó có thể bị phân cực spin theo số lượng lớn của trạng thái spin hạt nhân, sẽ xếp thành hàng. Vậy tại sao Xe133 và Xe135 ko có tính chất đó ?