Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: htatgiang trong 09:14:20 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19897Tiêu đề: Bài tập dao động cơ cần giúp đỡ !
Gửi bởi: htatgiang trong 09:14:20 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Bài 1:   Hai  CLĐ cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất điểm đặt cùng 1 nơi trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, To là chu kì chưa tích điện của mỗi con lắc. các vật nặng đc tích điện q1 và q2 thì chu kì tương ứng là T1 và T2, biết T1=0,8To và T2=1,2To. Tỉ số q1/q2 là  ???
Bài 2:    CLLX treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng m1, khi vật cân bằng lò xo giãn 2,5cm. Vật m2=2m1 đc nối với m1 bằng 1 dây mềm, nhẹ. khi hệ thống cân bằng, đốt dây để m1 DĐĐH. Trong 1 chu kì thời gian lò xo bị nén là ???
 Bài 3:   Cho vật DĐĐH theo pt: [tex] x=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex] . Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5cm là ?            
                              Mong mọi người giúp đỡ !!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:32:48 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Bài 1:   Hai  CLĐ cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất điểm đặt cùng 1 nơi trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, To là chu kì chưa tích điện của mỗi con lắc. các vật nặng đc tích điện q1 và q2 thì chu kì tương ứng là T1 và T2, biết T1=0,8To và T2=1,2To. Tỉ số q1/q2 là  ???
T1<To ==> g1=go+F1/m=go/0,64 ==> F1/m=9go/16
T2>To ==> g2=go-F2/m = go/1,44 ==> F2/m=11go/36
==> F1 trái chiều F2 ==> q1 trái dấu q2 ==> q1/q2=-F1/F2=-81/44


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:44:10 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Bài 2:    CLLX treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng m1, khi vật cân bằng lò xo giãn 2,5cm. Vật m2=2m1 đc nối với m1 bằng 1 dây mềm, nhẹ. khi hệ thống cân bằng, đốt dây để m1 DĐĐH. Trong 1 chu kì thời gian lò xo bị nén là ???
[tex]\Delta Lo = (m1.g/k)=2,5cm[/tex]
m1 và m2
[tex]\Delta Lo' = (3m1.g/k)=7,5cm[/tex]

VTCB dịch chuyển một đoạn xuống dưới  VTCB cũ một đoạn x=5(cm). Do vị trí đứt dây là vị trí v=0 ==> A=x=5(cm)
==> [tex]A > \Delta Lo[/tex] ==> lò xo nén từ 2,5 đến 5 trong 1CK là [tex]2.T/6=T/3=\frac{2\pi.\sqrt{\Delta Lo/g}}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:04:48 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Bài 3:   Cho vật DĐĐH theo pt: [tex] x=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex] . Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5cm là ?           
                              Mong mọi người giúp đỡ !!!
S=18(2A)+2,5cm(<2A) ~ t=18.T/2 + t1 (t1 là thời gian đi được 2,5cm đầu tiên tính từ vị trí ban đầu)
t=0, x=1cm,v<0 ==>[tex] t1(x=1 ==> x=0 ==> x=-1,5)=(2\pi - \pi/3 - 0,723)/2\pi=0,718s[/tex]
==> v=S/t


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ cần giúp đỡ !
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:16:56 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Bài 3:   Cho vật DĐĐH theo pt: [tex] x=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex] . Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5cm là ?            
                              Mong mọi người giúp đỡ !!!
Đơn vị x là gì nhĩ? lần sau nhớ ghi đầy đủ để được HD chính xác.

Nếu đơn vị của [tex] x=2cos(2\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex] (cm)

HD:
Khi t=0 , x=1(cm)

74,5 =72+1+1,5=9.4.A+1+1,5 Như vậy: sau khi đi được quãng đường 74,5(cm) vật đi được 9 chu kỳ đến vị trí ban đầu, tiếp tục qua vị trí cân bằngđi thêm 1,5(cm) theo chiều âm

Dó đó ly độ của vật lúc này x=-1,5(cm), Vẫn đi theo chiều âm nên v<0

vận tốc: [tex]v=-\omega \sqrt{A^2-x^2}=-\omega \sqrt{2^2-1,5^2}=...[/tex]   ~O)