Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khrizantema trong 02:39:18 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19893Tiêu đề: Bài tập về giao thoa ánh sáng hỗn hợp cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 02:39:18 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe S1, S2 được chiếu bởi nguồn S. Biết khoảng cách S1S2 =1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Nguồn S phát ra 2 ánh sáng đơn sắc màu tím có[tex]\lambda _{1}[/tex]=0,4[tex]\mu[/tex]m
và màu vàng có[tex]\lambda _{2}[/tex]=0,6[tex]\mu[/tex]m.
Khoảng cách giữa hai vân sang liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở vân trung tâm có giá trị
A. 0,6 mm
B. 2,4 mm
C. 1,2 mm
D. 4,8 mm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa ánh sáng hỗn hợp cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:47:08 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe S1, S2 được chiếu bởi nguồn S. Biết khoảng cách S1S2 =1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Nguồn S phát ra 2 ánh sáng đơn sắc màu tím có[tex]\lambda _{1}[/tex]=0,4[tex]\mu[/tex]m
và màu vàng có[tex]\lambda _{2}[/tex]=0,6[tex]\mu[/tex]m.
Khoảng cách giữa hai vân sang liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở vân trung tâm có giá trị
A. 0,6 mm
B. 2,4 mm
C. 1,2 mm
D. 4,8 mm
đây là bài toán tìm khoảng cách 2 vân trùng.
Cách làm:
ĐKVT : [tex]k1/k2=\lambda_2/\lambda_1=3/2[/tex]
==> Khoảng vân trùng là : [tex]i'=3i1=3,\lambda_1.D/a[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa ánh sáng hỗn hợp cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 03:30:23 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Như vậy thì vân sáng trung tâm cũng là một vân trùng đúng không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa ánh sáng hỗn hợp cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:17:44 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
Như vậy thì vân sáng trung tâm cũng là một vân trùng đúng không ạ?
luôn luôn cho dù có chiếu vào đồng thời bao nhiêu bức xạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa ánh sáng hỗn hợp cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 12:41:31 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Cám ơn thầy đã chỉ dẫn!