Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trantien96 trong 09:57:05 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19891Tiêu đề: Một bài Lí cần giúp đỡ
Gửi bởi: trantien96 trong 09:57:05 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Công suất phát xạ của Mặt Trời là [tex]3,9.10^{26}W[/tex]
[tex]3,9.10^{26}W. cho c=3.10^{8}m/s.[/tex]
Trong một giờ khối lượng MT giảm mất
A.[tex]3,12.10^{13}kg[/tex]
B.[tex]0,78.10^{13}kg[/tex]
C.[tex]4,68.10^{21}kg[/tex]
D.[tex]1,56.10^{13}kg[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài Lí cần giúp đỡ
Gửi bởi: zzgokuzz trong 11:09:45 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
P = A/t ( A: năng lượng ) và A = m.c2. Ráp công thức vào có thể tính được ngay m, nên nhớ đơn vị của t là s => đổi ra s rồi tính


Tiêu đề: Trả lời: Một bài Lí cần giúp đỡ
Gửi bởi: tkrighthand trong 11:44:41 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10484.0 bạn vào đây xem lời giải nè :)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài Lí cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:18:47 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
BÀI SAI QUY ĐỊNH SẼ BỊ XÓA! ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ QUY ĐỊNH CẦN THIÊT!