Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mtm trong 08:37:53 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19890Tiêu đề: 2 bài tập sóng cơ mong được hướng dẫn
Gửi bởi: mtm trong 08:37:53 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
1 Một sóng dừng được mô tả bởi phương trình y=5sin([tex]\frac{\Pi x}{4}[/tex].cos([tex]10\Pi t[/tex]) với x và y đo bằng cm, t đo bằng s , Khoảng cách từ mọt nút qua 3 bụng sóng đến một nút khác là:
A.12cm
B.6cm
C.24cm
D.18cm

2.Một sóng truyền trên dây dài có phương trình u(x,t)= 2 cos(12[tex]\Pi[/tex]t-3[tex]\Pi[/tex]x ) cm, trong đó x đo bằng mét, t đo bằng s, Thời gian để sóng đi hết quãng đường 3m bằng bao nhiêu?
A.0,33s
B.25s
C.0,75s
D.1,5s

em làm ra đáp án 0,75 s nhưng đáp án đề cho là 1,5 s ko biết mình sai chỗ nào mong thầy cô và các bạn hướng dẫn dùm, em cám ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập sóng cơ mong được hướng dẫn
Gửi bởi: Thái Nguyên trong 08:59:18 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
1. Có [tex]\frac{2\pi x}{\lambda }=\frac{\pi x}{4}\Rightarrow \lambda =8cm[/tex]
Khoảng cách từ 1 nút qua 3 bụng đến 1 nút khác là [tex]x=3\frac{\lambda }{2}=12cm[/tex]
Chọn A
2. Mình cũng làm ra đáp án C. 0,75s ~O)


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập sóng cơ mong được hướng dẫn
Gửi bởi: mtm trong 09:03:58 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
thank :D câu 1 đúng đáp án ròi, mà còn câu 2 mình chẳng hiểu @@ hay là đáp án sai ??


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập sóng cơ mong được hướng dẫn
Gửi bởi: zzgokuzz trong 11:07:27 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Bạn nên nhớ một công thức giải nhanh khá hiệu quả là vsóng truyền = hệ số t / hệ số x , trong pt trên v = 12/3 =4 (m/s) => t
 Còn công thức bạn có thể tự chứng minh nó rất đơn giản


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập sóng cơ mong được hướng dẫn
Gửi bởi: mtm trong 05:03:36 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
cám ơn các bạn đã giúp đỡ  :D