Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucvan1603 trong 04:35:22 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19888Tiêu đề: Bài tập giao thoa sánh sáng
Gửi bởi: phucvan1603 trong 04:35:22 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Trong thí nghiệm Young, ánh sáng chiếu vào hai khe hẹp là ánh sáng đa sắc có bước sóng thay đổi liên tục từ 460nm đến 560nm. Trên màn quan sát, các miền cực đại giao thoa bắt đầu trùng nhau từ quang phổ bậc mấy?
A.6               B.4             C.5            D.7

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp! Xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sánh sáng
Gửi bởi: Thái Nguyên trong 08:49:38 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Giả sử quang phổ bậc k bắt đầu trùng quang phổ bậc k+1 (đặt [tex]\lambda _{1}[/tex]=460nm; [tex]\lambda _{2}[/tex]=560nm)

Điều kiện: [tex]x_{2(k)}\geq x_{1(k+1)}\Leftrightarrow k\lambda _{2}\geq (k+1)\lambda _{1}\Rightarrow k\geq \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}-\lambda _{1}}=4,6\Rightarrow k=5[/tex]

Vậy trên màn giao thoa, các miền cực đại giao thoa bắt đầu trùng nhau từ quang phổ bậc 5