Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Vp3.kilo trong 03:38:46 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19887Tiêu đề: Bài Tập Sóng điện từ.
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 03:38:46 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Đề thi thử vât lý lần 1 trường thpt Chu Văn An, Hà Nội: Mã Đề: 132
Câu 46:Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ C1 mắc song song với tụ xoay
C1 điện dung của tụ xoay biến thiên theo công thức [tex]C2=10+2\alpha (\mu F)[/tex] với [tex]\left(0\leq \alpha \leq 120 \right)[/tex] nhờ đó mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ 10m đến 30m. Điện dung của tụ C1 có giá trị là
A. 120µF  B. 20µF  C. 36µF  D. 40µF


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Sóng điện từ.
Gửi bởi: Thái Nguyên trong 09:10:21 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
2 tụ ghép song song nên [tex]C_{b}=C_{1}+C_{2}=C_{1}+10+2\alpha[/tex]
[tex]\alpha =0: \lambda _{1}=10m; C_{b1}=C_{1}+10(\mu F)[/tex]
[tex]\alpha =120: \lambda _{2}=30m; C_{b2}=C_{1}+250(\mu F)[/tex]
[tex]\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\sqrt{\frac{C_{b2}}{C_{b1}}}=\sqrt{\frac{C_{1}+250}{C_{1}+10}}=3\Rightarrow C_{1}=20(\mu F)[/tex]

Chọn đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Sóng điện từ.
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 04:41:33 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
2 tụ ghép song song nên [tex]C_{b}=C_{1}+C_{2}=C_{1}+10+2\alpha[/tex]
[tex]\alpha =0: \lambda _{1}=10m; C_{b1}=C_{1}+10(\mu F)[/tex]
[tex]\alpha =120: \lambda _{2}=30m; C_{b2}=C_{1}+250(\mu F)[/tex]
[tex]\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\sqrt{\frac{C_{b2}}{C_{b1}}}=\sqrt{\frac{C_{1}+250}{C_{1}+10}}=3\Rightarrow C_{1}=20(\mu F)[/tex]

Chọn đáp án B
Cảm ơn bạn hihi.