Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 07:59:30 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19885Tiêu đề: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: nguyenmax trong 07:59:30 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014
Nhờ mọi người giải hộ:
Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số nhưng vuông pha.Tại thời điểm t giá trị tức thời của hai li độ là 6cm và 8cm. Giá trị li độ tổng hợp tại thời điểm đó là ?

P/s: bài này có đáp số là 14cm


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:42:18 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014
Nhờ mọi người giải hộ:
Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số nhưng vuông pha.Tại thời điểm t giá trị tức thời của hai li độ là 6cm và 8cm. Giá trị li độ tổng hợp tại thời điểm đó là ?

P/s: bài này có đáp số là 14cm

[tex]x = x_{1}+x_{2}= 6 + 8 = 14 (cm)[/tex]

Thế thôi!


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:21:19 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014
Nhờ mọi người giải hộ:
Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số nhưng vuông pha.Tại thời điểm t giá trị tức thời của hai li độ là 6cm và 8cm. Giá trị li độ tổng hợp tại thời điểm đó là ?

P/s: bài này có đáp số là 14cm
Bài này đánh đố HS thôi! Bé nào lộp chộp thấy vuông pha chọn đáp án 10 (cm) thì tèo ngay  ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: thesea trong 10:34:40 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2014
Khoái nhất là câu "thế thôi!"  của thầy Điền Quang


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: VNS_Taipro trong 09:47:29 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Nhờ mọi người giải hộ:
Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số nhưng vuông pha.Tại thời điểm t giá trị tức thời của hai li độ là 6cm và 8cm. Giá trị li độ tổng hợp tại thời điểm đó là ?

P/s: bài này có đáp số là 14cm

[tex]x = x_{1}+x_{2}= 6 + 8 = 14 (cm)[/tex]

Thế thôi!
Thầy giải thích rõ hơn được ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:01:49 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2014
Nhờ mọi người giải hộ:
Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số nhưng vuông pha.Tại thời điểm t giá trị tức thời của hai li độ là 6cm và 8cm. Giá trị li độ tổng hợp tại thời điểm đó là ?

P/s: bài này có đáp số là 14cm

Chú ý câu hỏi của đề bài, người ta cho li độ thành phần ở thời điểm t (giá trị tức thời) và hỏi li độ tổng hợp ở ngay thời điểm đó (tức cũng là giá trị tức thời), mà ở một thời điểm bất kỳ ta luôn có:

[tex]x = x_{1} + x_{2}[/tex]

Cho nên cộng vào là xong.