Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihuyqn1189 trong 01:48:23 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19882Tiêu đề: Trắc nghiệm dao động cơ
Gửi bởi: thaihuyqn1189 trong 01:48:23 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014
Em sắp nộp bài rồi nhưng còn nhiều câu khó quá mong thầy và các bạn giúp em ạ .Em cảm ơn nhiều :-[
1 Một con lắc dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc g=9,8m/s2 với năng lượng dao động 100mJ thì thang máy bắt đầu  chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2,5m/s2 Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng 0 ,con lắc sẽ tiếp tục dao động điều ohaf trong thang máy với năng lượng
A 200mJ  B 74.49mJ   C 100mJ    D  94,47mJ
2 hai vật A B dán liền nhau m[tex]_{b}[/tex]=2m[tex]_{a}[/tex]=200g (vật A ở trên vật B) Treo 2 vật vào lò xo có k=50N/m Nâng vật đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên l=30cm thì buông nhẹ Vật dao động điều hòa đến vị trí lực đàn hồi có độ lớn cức đại vật B bị tách ra , g=10m/s2 Chiều dài ngắn nhất của lõ xo trong quá trình dao động là
A 28cm B 32,5cm C 22cm D 20cm
Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:58:45 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Em sắp nộp bài rồi nhưng còn nhiều câu khó quá mong thầy và các bạn giúp em ạ .Em cảm ơn nhiều :-[
1 Một con lắc dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc g=9,8m/s2 với năng lượng dao động 100mJ thì thang máy bắt đầu  chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2,5m/s2 Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng 0 ,con lắc sẽ tiếp tục dao động điều ohaf trong thang máy với năng lượng
A 200mJ  B 74.49mJ   C 100mJ    D  94,47mJ
Hướng dẫn
[tex]v=0, W=100mJ=Wtmax = 1/2kA^2=1/2mA^2.w^2[/tex]
Khi thang máy chuyển động lực quán tính xuất hiện ngược hướng CĐ
==> vị trí cân bằng mới dời lên VTCB cũ một đoạn x=m.a/k, do vị trí CĐ là vị trí v=0 ==> biên độ mối A'=A+x
==> [tex]W'/W=(A+x/A)^2=(1+x/A)^2=(1+m.a/kA)^2=(1+a/Aw^2)^2=(1+a/amax)^2 [/tex]
không biết có thiếu dữ kiện? em coi lại đề


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:11:05 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
2 hai vật A B dán liền nhau m[tex]_{b}[/tex]=2m[tex]_{a}[/tex]=200g (vật A ở trên vật B) Treo 2 vật vào lò xo có k=50N/m Nâng vật đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên l=30cm thì buông nhẹ Vật dao động điều hòa đến vị trí lực đàn hồi có độ lớn cức đại vật B bị tách ra , g=10m/s2 Chiều dài ngắn nhất của lõ xo trong quá trình dao động là
A 28cm B 32,5cm C 22cm D 20cm
Hướng dẫn:
Biên độ dao động lúc đầu [tex]\Delta Lo=A=mg/k=3.ma.g/k=6cm, w=\sqrt{\frac{k}{3ma}}[/tex]
Khi tách vật vị trí cân bằng mới cách VTCB cũ : [tex]x=\Delta Lo - \Delta Lo'=0,2*10/50=4cm[/tex]
đến biên B tách ra ==> A'=A+x=6+4=10cm
==> [tex]lmin=lo+\Delta Lo' - A = 30+2-10=22cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm dao động cơ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:23:54 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Em sắp nộp bài rồi nhưng còn nhiều câu khó quá mong thầy và các bạn giúp em ạ .Em cảm ơn nhiều :-[
1 Một con lắc dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc g=9,8m/s2 với năng lượng dao động 100mJ thì thang máy bắt đầu  chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2,5m/s2 Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng 0 ,con lắc sẽ tiếp tục dao động điều ohaf trong thang máy với năng lượng
A 200mJ  B 74.49mJ   C 100mJ    D  94,47mJ


Con lắc là con lắc đơn hay con lắc lò xo? Vui lòng post bài cẩn thận và chính xác  8-x
Theo tôi với kiểu bài này thì chắc đề đang nói về con lắc đơn.
Nhận xét:
Khi thang máy chuyển động  [tex]\Rightarrow[/tex]   gia tốc trọng trường hiệu dụng thay đổi   [tex]\Rightarrow[/tex]   Biểu thức thế năng thay đổi
[tex]\Rightarrow W_T=m(g-a)h[/tex]
Tại vị trí v=0: [tex]\Rightarrow W_T=100mJ[/tex]  Lại có: [tex]\Rightarrow \frac{W_T'}{W_T}=\frac{g-a}{g}\Rightarrow W_T'=74,49 mJ[/tex]

Chọn B
     ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm dao động cơ
Gửi bởi: thaihuyqn1189 trong 07:48:36 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
cảm ơn mọi người em giải đc bài này rồi ạ