Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: sonad.1999 trong 01:17:09 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19881Tiêu đề: một bài chuyển động!!!!
Gửi bởi: sonad.1999 trong 01:17:09 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014
Trong một buổi tập chuẩn bị cho Worl Cup 2014 của đội tuyển Tây Ban Nha , hai cầu thủ Xavi và Vila (gọi tắt là X và V) thực hiện pha chuyền bóng như sau: X dẫn bóng chạy theo đường thẳng với tốc độ [tex]v_1[/tex], V chạy cách X là L=20m (như hình vẽ) [tex]\alpha=30[/tex]. Khi V chạy qua N thì X chuyền bóng cho V. Coi bóng chuyển động thẳng với tốc độ [tex]v_3 = v_2 = v_1 = 4 m/s[/tex].
a Xác định phương chuyền bóng và thời gian kể từ khi X chuyền đến khi V nhận được bóng.
b Tìm khoảg cách nhỏ nhất giữa X và V trong quá trình chạy.