Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quý Phước trong 11:42:12 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19865Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: Quý Phước trong 11:42:12 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
Đặt điện áp xoay chiều:[tex]u=U_{0}cos (\omega t)[/tex] ([tex]U_{[/tex] và [tex]\omega[/tex] không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. [tex]C=C_{1}[/tex] thì điện áp giữa hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc [tex]\varphi _{1}(\varphi _{1}>0)[/tex] , điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 20 V. Khi [tex]C=2C_{1}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc [tex]\varphi _{2}=\varphi _{1}+\dfrac{\pi }{3}[/tex], điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây khi đó là 40 V, công suất tiêu thụ của cuộn dây là [tex]P_{2}=20 [/tex] W. Cảm khảng của cuộn dây có giá trị là :
A.[tex]20\Omega [/tex]
B.[tex]28,2 \Omega [/tex]
C.[tex]30\Omega [/tex]
D.[tex]34,6 \Omega [/tex]
Mong thầy cô giải giúp em ạ