Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PhuongLinh096 trong 09:05:28 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19860Tiêu đề: Một bài tập về dao động cơ...
Gửi bởi: PhuongLinh096 trong 09:05:28 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
1. Một vật dao động điều hòa với phương trình[tex] x=8cos(2\pi t - \frac{\pi }{6}) cm[/tex]. thời điểm thứ 2010 vất qua vị trí có vận tốc v=-8[tex]\pi[/tex]
cm/s là:
A.1005,5s              B.1004,5s         C.1005s              D.1004s
cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập về dao động cơ...
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 09:35:45 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
VTBĐ của vật ở vị trí v=-8pi nên kiểu gì thì kiểu 1 dao động nó đi qua vị trí có v=-8pi đúng 2 lần,
thật vậy nó đi qua vị trí đó 2010 lần nên nó đã thực hiện 1005 dao động t=1005T mà t=1s.