Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: zzgokuzz trong 11:18:52 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19858Tiêu đề: cần giúp bài về truyền tải điện năng
Gửi bởi: zzgokuzz trong 11:18:52 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
 Trong đề thi thử Vinh đợt I vừa rồi có câu :
 Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, điện năng ở nơi tiêu thụ không đổi. Coi cường đọ dòng điện trong quá trình truyền tải luôn cùng pha với điện áp. Ban đầu độ giảm điện áp trên dây bằng n lần điện áp nơi truyền đi. Sau đó người ta muốn giảm công suất hao phí trên đường dây đi m lần thì phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần?
 A. [m+n]/n[tex]\sqrt{m}[/tex]              B.[m(1-n)+n]/[tex]\sqrt{m}[/tex]                C.[m+n(1-n)]/[tex]\sqrt{m}[/tex]          D. [mn(1-n)+1]/n[tex]\sqrt{m}[/tex]
  Em cho rằng [tex]\Delta P =\frac{P.R^{2}}{U^{2}.cos(\varphi)^{2}}[/tex] => U cần tăng [tex]\sqrt{m}[/tex] lần. Không biết em lập luận sai ở đâu và bài toán này cần giải quyết thế nào ạ


 


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài về truyền tải điện năng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:49:25 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
Trong đề thi thử Vinh đợt I vừa rồi có câu :
 Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, điện năng ở nơi tiêu thụ không đổi. Coi cường đọ dòng điện trong quá trình truyền tải luôn cùng pha với điện áp. Ban đầu độ giảm điện áp trên dây bằng n lần điện áp nơi truyền đi. Sau đó người ta muốn giảm công suất hao phí trên đường dây đi m lần thì phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần?
 A. [m+n]/n[tex]\sqrt{m}[/tex]              B.[m(1-n)+n]/[tex]\sqrt{m}[/tex]                C.[m+n(1-n)]/[tex]\sqrt{m}[/tex]          D. [mn(1-n)+1]/n[tex]\sqrt{m}[/tex]
  Em cho rằng [tex]\Delta P =\frac{P.R^{2}}{U^{2}.cos(\varphi)^{2}}[/tex] => U cần tăng [tex]\sqrt{m}[/tex] lần. Không biết em lập luận sai ở đâu và bài toán này cần giải quyết thế nào ạ
em dùng CT thức đó khi P (công suất máy phát là không đổi), còn trong bài này thì nó thay đổi đó
Lúc đầu :
[tex] U_1 = \Delta U + U_2 = n.U_1+U_2[/tex] ==> [tex]U_2=(1-n)U_1[/tex]
Lúc sau:
[tex]\Delta P[/tex] giảm m ==> [tex]I,\Delta U[/tex] đều giảm [tex]\sqrt{m}[/tex] và [tex]U_2[/tex] tăng [tex]\sqrt{m}[/tex]
[tex] U_1' = \Delta U' + U_2'[/tex] ==> [tex]U_1' = \frac{\Delta U}{\sqrt{m}} + \sqrt{m}.U_2[/tex]
==> [tex]U_1' = \frac{nU_1}{\sqrt{m}}+\sqrt{m}.(1-n)U_1[/tex]
==> thương số : U1'/U1Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài về truyền tải điện năng
Gửi bởi: zzgokuzz trong 09:39:26 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
 Em chưa rõ chỗ này lắm, "\Delta P giảm m ==> I,\Delta U đều giảm \sqrt{m} và U_2 tăng \sqrt{m}" thầy có thể nói rõ hơn chỗ này được không thầy, cảm ơn thầy nhiều :D


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài về truyền tải điện năng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:40:04 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Em chưa rõ chỗ này lắm, "\Delta P giảm m ==> I,\Delta U đều giảm \sqrt{m} và U_2 tăng \sqrt{m}" thầy có thể nói rõ hơn chỗ này được không thầy, cảm ơn thầy nhiều :D

Đây em nhé.
Công suất hao phí.
[tex]\Delta P= \Delta U I=\frac{\Delta U^2}{r}[/tex]  Với [tex]\Delta U[/tex] là độ hụt thế trên đường dây)
Khi công suất hao phí giảm m lần ta có

    [tex]\Delta P'=\frac{\Delta P}{m}\Leftrightarrow \frac{\Delta U'^2}{r}=\frac{\Delta U^2}{m.r}\Rightarrow \Delta U'=\frac{\Delta U}{\sqrt{m}}[/tex]

    [tex]\Delta U' I'=\frac{\Delta U I}{m}\Leftrightarrow \frac{\Delta U}{\sqrt{m}} I'=\frac{\Delta U I}{m}\Rightarrow I'=\frac{I}{\sqrt{m}}[/tex]    

Công suất tiêu thụ không đổi:

[tex]P'=P\Leftrightarrow U_2'I'=U_2I\Leftrightarrow U_2'\frac{I}{\sqrt{m}}=U_2I\Rightarrow U_2'=U_2\sqrt{m}[/tex]    ~O)


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài về truyền tải điện năng
Gửi bởi: zzgokuzz trong 10:58:47 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2014
Hay quá, em cứ tưởng  ta không được xác định [tex]\Delta P[/tex] theo [tex]\Delta U[/tex]