Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thái Nguyên trong 06:46:35 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19856Tiêu đề: Một câu trong đề thi thử chuyên ĐHSP lần 3 2014
Gửi bởi: Thái Nguyên trong 06:46:35 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Mã đề 133 - Câu 22:
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200cos\omega t[/tex] (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (với RC[tex]\omega[/tex] = 1). Tại thời điểm điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện là
A. [tex]-50\sqrt{3}V[/tex]
B. 50V
C. -50V
D. [tex]50\sqrt{3}V[/tex]

Nhưng em giải lại ra đáp số là [tex]-50\sqrt{7}V[/tex]
Không có đáp án này trong đề.
Mong thầy cô và các bạn giải thích giúp em. Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Một câu trong đề thi thử chuyên ĐHSP lần 3 2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:07:18 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Mã đề 133 - Câu 22:
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200cos\omega t[/tex] (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (với RC[tex]\omega[/tex] = 1). Tại thời điểm điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa 2 bản tụ điện là
A. [tex]-50\sqrt{3}V[/tex]
B. 50V
C. -50V
D. [tex]50\sqrt{3}V[/tex]

Nhưng em giải lại ra đáp số là [tex]-50\sqrt{7}V[/tex]
Không có đáp án này trong đề.
Mong thầy cô và các bạn giải thích giúp em. Em cảm ơn
em làm đúng rùi