Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hyunkelcmnq trong 04:47:53 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19855Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 04:47:53 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp u1602.cos100t(V), cuộn dây có (r = 0), L thay đổi được. Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại và có giá trị ULmax = 200V thì URC bằng:  A: 106V B: 120V C: 160V D: 100V
Mọi nguoi giải giup mình với..


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: waitingalove2007 trong 05:15:43 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Điều chỉnh L để $U_{L-Max}$ thì:

$U_{L-Max}^{2}=U^{2}+U_{LC}^{2}$

Thay số vào nhé.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: Thái Nguyên trong 07:05:06 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
[tex]u=160\sqrt{2}cos100t(V)[/tex]
U = 160V
L thay đổi để U_L max thì có hệ thức: [tex]U_{Lmax}^{2}=U^{2}+U_{RC}^{2}[/tex]
Thay số, tính được U_{RC} = 120V.
Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 07:38:49 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Cam on cac pn rat nhiu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 11:12:55 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
Nhân tiện giaỉ giup mình bai này với
Một cuộn dây  ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100V. Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt được giá trị cực đại UCmax = 200V. Hệ số công suất của mạch khi đó là:  A:  1 B: 3/2 C: 1/2 D: 2/2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: timtoi trong 08:01:33 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
Nhân tiện giaỉ giup mình bai này với
Một cuộn dây  ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100V. Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt được giá trị cực đại UCmax = 200V. Hệ số công suất của mạch khi đó là:  A:  1 B: 3/2 C: 1/2 D: 2/2
U^2 = (Uc - UL). Uc => UL = 150v => sin (phi) = 0,5 => phi = 30° =>cos phi = √3/2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 07:43:38 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Nhân tiện giaỉ giup mình bai này với
Một cuộn dây  ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100V. Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt được giá trị cực đại UCmax = 200V. Hệ số công suất của mạch khi đó là:  A:  1 B: 3/2 C: 1/2 D: 2/2
U^2 = (Uc - UL). Uc => UL = 150v => sin (phi) = 0,5 => phi = 30° =>cos phi = √3/2
Cho minh hoi sin (phi)=0,5 la tu dau ra vay...mjh ko hieu cho day


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: timtoi trong 09:23:21 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Nhân tiện giaỉ giup mình bai này với
Một cuộn dây  ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100V. Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt được giá trị cực đại UCmax = 200V. Hệ số công suất của mạch khi đó là:  A:  1 B: 3/2 C: 1/2 D: 2/2
U^2 = (Uc - UL). Uc => UL = 150v => sin (phi) = 0,5 => phi = 30° =>cos phi = √3/2
Cho minh hoi sin (phi)=0,5 la tu dau ra vay...mjh ko hieu cho day
Vẽ giản đồ vecto nha ban.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 11:18:17 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Co phai giai bag gian do vecto se de hon ko pan


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: timtoi trong 07:48:40 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2014
Co phai giai bag gian do vecto se de hon ko pan
[/quote
Đúng rui.ban sử dụng thêm hệ thức trog tam giac nữa là ok.