Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hyunkelcmnq trong 08:31:27 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19851Tiêu đề: bai tap dien xoay chieu kho
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 08:31:27 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Cho đoạn mạch xoay chiều RLC, trong đó cuộn dây có r = 40 Ω, L thay đổi được, mắc nối tiếp với tụ C. Hai đầu đoạn mạch mắc vào nguồn xoay chiều có U AB không đổi và  = 100 rad/s. Khi L = 0,6/ H thì U AM đạt cực đại( U AM là hiệu điện thế hai đầu cuộn dây). Điện dung C của tụ là:   A: 1/ 10-4  F B: 1/2. 10-4  F C: 3/. 10-4  F D: 3/2. 10-4  F       

Câu 35: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có RZC3, điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Thay đổi độ tự cảm của cuộn dây (thuần cảm) để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lớn nhất. Hệ số công suất của mạch có giá trị bằng  A: 2/3 B: 1/2 C: 2/2 D. 3/4   

Câu 36: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức 0os()uUct(V) Thay đổi điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là  A: 3,5U0 B: 3U0  . C: 07U2 D: 02U .

 Câu 37: Một cuộn dây  ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100V. Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt được giá trị cực đại UCmax = 200V. Hệ số công suất của mạch khi đó là:  A:  1 B: 3/2 C: 1/2 D: 2/2

Câu 38: Một ống dây có điện trở thuần R, cảm kháng ZL mắc nối tiếp với một tụ điện có dung kháng ZC và mắc vào mạch điện xoay chiều. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ và hai đầu đoạn mạch tỉ lệ: 1: 2 : 3. Hệ thức liên hệ nào sau phù hợp với mạch điện trên?  A. 2()LCLRZZZ B. 2()LLCRZZZ C. 2LCRZZ D. LCZZ

Câu 39: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp u1602.cos100t(V), cuộn dây có (r = 0), L thay đổi được. Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại và có giá trị ULmax = 200V thì URC bằng:  A: 106V B: 120V C: 160V D: 100V

 Phan nay bien doi cong thuc kho qua moi nguoi giup minh voi


Tiêu đề: Trả lời: bai tap dien xoay chieu kho
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:36:52 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Bài đăng sai quy định:

1. Tiêu đề không có dấu

2. Các câu hỏi copy qua cho nên phần dữ kiện không hiển thị.