Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 12:57:12 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19850Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:57:12 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
1. Trong hiện tượng quang điện, vận tốc ban đầu của các electron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại:
A. Có giá trị từ [tex]0[/tex] đến một giá trị cực đại xác định
B. Có hướng luôn vuông góc với bề mặt kim loại
C. Có giá trị không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại đó
D. Có giá trị phụ thuộc vào cường độ của ánh sáng chiếu vào kim loại đó

2. Phát biểu nào là sai?
A. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn
C. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào
D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy

3. Chọn câu sai về photon ánh sáng
A. Năng lượng một photon không thay đổi khi nó truyền từ nguồn phát đến máy thu
B. Năng lượng một photon tỉ lệ thuận với tần số ánh sáng
C. Năng lượng của một photon thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác
D. Photon không có khối lượng nghỉ

4. Theo Anhxtanh, khi giảm cường độ của chùm sáng chiếu tới một tấm kim loại mà không thay đổi màu sắc của nó thì
A. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại giảm
B. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại không đổi nhưng tần số của photon giảm
C. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại không đổi nhưng năng lượng của mỗi photon giảm
D. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại giảm và tốc độ của photon đến tấm kim loại giảm
Nhờ các Thầy xem giúp em với ạ, em cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:33:53 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
1. Trong hiện tượng quang điện, vận tốc ban đầu của các electron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại:
A. Có giá trị từ [tex]0[/tex] đến một giá trị cực đại xác định
B. Có hướng luôn vuông góc với bề mặt kim loại
C. Có giá trị không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại đó
D. Có giá trị phụ thuộc vào cường độ của ánh sáng chiếu vào kim loại đó

A. Tốc độ quang e cực đại nếu photon kích thích các e lớp ngoài cùng. và giảm dần khi kích thích các e sâu trong nguyên tử

2. Phát biểu nào là sai?
A. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn
C. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào
D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy

B. VD: Pin mặt trời

3. Chọn câu sai về photon ánh sáng
A. Năng lượng một photon không thay đổi khi nó truyền từ nguồn phát đến máy thu
B. Năng lượng một photon tỉ lệ thuận với tần số ánh sáng
C. Năng lượng của một photon thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác
D. Photon không có khối lượng nghỉ

C. Tần số không đổi nên năng lượng không đổi

4. Theo Anhxtanh, khi giảm cường độ của chùm sáng chiếu tới một tấm kim loại mà không thay đổi màu sắc của nó thì
A. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại giảm
B. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại không đổi nhưng tần số của photon giảm
C. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại không đổi nhưng năng lượng của mỗi photon giảm
D. Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian đến một đơn vị diện tích của tấm kim loại giảm và tốc độ của photon đến tấm kim loại giảm

A.