Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 09:48:19 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19847Tiêu đề: Bài tập về phóng xạ
Gửi bởi: hoalansao11 trong 09:48:19 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2014
Đồng vị 3114Si phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex]. Một mẫu phóng xạ 3114Si ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.

Mong các Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này a.!
                                                                                                                Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về phóng xạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:59:44 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2014
Đồng vị 3114Si phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex]. Một mẫu phóng xạ 3114Si ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.

Mong các Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này a.!
                                                                                                                Em xin chân thành cảm ơn!

Ban đầu, trong 5ph: [tex]\Delta N=N_0(1-2^-(^5/T)=190[/tex]

Sau 3 giờ, trong 1 phút: [tex]\Delta N=N_0.2^-(^1^8^0/T).(1-2^-(^1/T)=17[/tex]

Chia hai pt trên cho nhau => TTiêu đề: Trả lời: Bài tập về phóng xạ
Gửi bởi: hoalansao11 trong 09:01:18 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Đồng vị 3114Si phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex]. Một mẫu phóng xạ 3114Si ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.

Mong các Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này a.!
                                                                                                                Em xin chân thành cảm ơn!

Ban đầu, trong 5ph: [tex]\Delta N=N_0(1-2^-(^5/T)=190[/tex]

Sau 3 giờ, trong 1 phút: [tex]\Delta N=N_0.2^-(^1^8^0/T).(1-2^-(^1/T)=17[/tex]

Chia hai pt trên cho nhau => T


Em lập tỉ số [tex]\frac{\left(1-2^{-\frac{5}{T}} \right)}{2^{-\frac{180}{T}}\left(1-2^{-\frac{1}{T}} \right)}=\frac{190}{17}[/tex]
=> [tex]17.2^{\frac{181}{T}}-17.2^{\frac{176}{T}}-190.2^{\frac{1}{T}}+190=0[/tex] (1)
Em suy ra được phương trình (1) nhưng không tìm ra được T thầy ạ. Thầy xem giúp cho em phương trình này ạ?