Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 06:23:44 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19840Tiêu đề: bài dao động tắt dần cần giúp
Gửi bởi: Thuy203 trong 06:23:44 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2014
mong mọi người giải giup
BÀI 1:  1 CLLX dao dộng điều hòa trên  mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tốc dộ trung bình trong 1 chu kì là 100cm/s . đúng thời điểm t=0, lúc tốc độ củ a vật =0 thì đệm tuef trường mất, do ma sát trượt nen vật dao đọng tắt dàn chậm cho đến khi dừng hẳn . tốc độ trung bình của vật từ t=0 dén khi dừng hẳn là ??
BÀI 2: mạch điện dao đọng LC  gồm cuộn day có độ tự cảm L= 6microhenri, điện trỏ thuần r=1 ôm, tụ điện có điện dung C=6(nF) điện áp cực đại trên tụ là 10 v .  để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng 1 pin cods suất điện động 10V , điện lượng dự trữ ban đàu là 300(C) , Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin thì hiệu suất sử dụng pin là ??


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần cần giúp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:11:17 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
mong mọi người giải giup

BÀI 2: mạch điện dao đọng LC  gồm cuộn day có độ tự cảm L= 6microhenri, điện trỏ thuần r=1 ôm, tụ điện có điện dung C=6(nF) điện áp cực đại trên tụ là 10 v .  để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng 1 pin cods suất điện động 10V , điện lượng dự trữ ban đàu là 300(C) , Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin thì hiệu suất sử dụng pin là ??
[tex]\frac{1}{2}LI_0^2=\frac{1}{2}CU_0^2\Rightarrow I=\frac{I_0}{\sqrt{2}}=U_0\sqrt{\frac{C}{2L}}[/tex]

Công suất tỏa nhiệt do hao phí: [tex]P_{hp}=rI^2=rU_0^2\frac{C}{2L}[/tex]

HIệu suất pin: [tex]H=\frac{P_{hp}.t}{EQ}[/tex] (Với: E là suất điện động của pin, Q là điện lượng của pin, t=10.3600 (s))  ~O)

mong mọi người giải giup
BÀI 1:  1 CLLX dao dộng điều hòa trên  mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tốc dộ trung bình trong 1 chu kì là 100cm/s . đúng thời điểm t=0, lúc tốc độ củ a vật =0 thì đệm tuef trường mất, do ma sát trượt nen vật dao đọng tắt dàn chậm cho đến khi dừng hẳn . tốc độ trung bình của vật từ t=0 dén khi dừng hẳn là ??

 Đề thiếu dữ kiện.


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần cần giúp
Gửi bởi: Thuy203 trong 08:08:13 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
bạn có thể chỉ giúp mình hướng làm đc ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần cần giúp
Gửi bởi: Thuy203 trong 08:48:22 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
cho mình hỏi bài 2 mình tính  như trên ra 1,2 la sao o


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động tắt dần cần giúp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:11:43 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
cho mình hỏi bài 2 mình tính  như trên ra 1,2 la sao o
[tex] H=\frac{P_{hp}.t}{EQ}=\frac{rU_0^2\frac{C}{2L}.10.3600}{10.300} =60[/tex]%   ~O)