Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 12:09:24 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19831Tiêu đề: Bài tập lý thuyết về con lắc lò xo thẳng đứng
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 12:09:24 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2014
Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì phát biểu nào là đúng:
A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng nhau khi vật ở vị trí lò xo có chiều dài ngắn nhất hoặc dài nhất
B. Lực đàn hổi luôn cũng chiều với chiều chuyển động khi vật đi về VTCB
C. Với mọi giá trị của biên độ, lực đàn hồi luôn ngược chiều với trọng lực
D. Lực đàn hôi đổi chiều khi vận tốc bằng 0


Mình thấy các câu B, C, D đều sai nhưng cũng ko rõ tại sao A lại đúng, mọi người giải thích giúp mình với!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lý thuyết về con lắc lò xo thẳng đứng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:17:50 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì phát biểu nào là đúng:
A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng nhau khi vật ở vị trí lò xo có chiều dài ngắn nhất hoặc dài nhất
B. Lực đàn hổi luôn cũng chiều với chiều chuyển động khi vật đi về VTCB
C. Với mọi giá trị của biên độ, lực đàn hồi luôn ngược chiều với trọng lực
D. Lực đàn hôi đổi chiều khi vận tốc bằng 0


Mình thấy các câu B, C, D đều sai nhưng cũng ko rõ tại sao A lại đúng, mọi người giải thích giúp mình với!
A. Hợp lực tác dụng lên con lắc lò xo thẳng đứng chính là lực phục hồi: [tex]\vec{F}=\vec{P}+\vec{F_{dh}}=\vec{F_{ph}}[/tex] mà [tex]|F_{ph}|=|kx|[/tex]

[tex]\Rightarrow[/tex] Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất: [tex]x=-A[/tex]  và dài nhất  [tex]x=A[/tex] Độ lớn lực phục hồi bằng nhau và bằng: [tex]|F_{ph}|=kA[/tex]   ~O)