Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 12:04:10 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19830Tiêu đề: Bài toán về dao động của con lắc
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 12:04:10 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2014
Một lò xo có độ cứng k nằm ngang, một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật m. Kích thích để vật dao dộng điều hòa với vận tốc cực đại là 3m/s và a max= [tex]30\pi[/tex] m/s, t=0 thì v=+1,5 m/s và thế năng tăng. Hỏi sau bao lâu a=[tex]15\pi[/tex] m/s
A. 0,05
B. 0,15
C. 0,1
D. 0,2

Bài này mình làm như sau, theo bài ra thì t=0 tại vị trí [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] và đang chuyển động theo chiều dương
Mà a=[tex]15\pi[/tex]=[tex]\frac{a_{max}}{2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]
Vậy thời gian để đi từ vị trí ban đầu đến x=A/2 là:
[tex]\Rightarrow t=\frac{T}{12}+\frac{T}{2}+\frac{T}{4}+\frac{T}{12}=\frac{11T}{12}[/tex]
Dễ tính được [tex]T=\frac{2\pi }{\varpi }=\frac{2\pi }{\frac{a_{max}}{v_{max}} }=0,2[/tex]
Vậy t=0,183 s??? Ko có đáp án, mọi người xem mình sai ở đâu với!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về dao động của con lắc
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:26:02 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2014
Một lò xo có độ cứng k nằm ngang, một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật m. Kích thích để vật dao dộng điều hòa với vận tốc cực đại là 3m/s và a max= [tex]30\pi[/tex] m/s, t=0 thì v=+1,5 m/s và thế năng tăng. Hỏi sau bao lâu a=[tex]15\pi[/tex] m/s
A. 0,05
B. 0,15
C. 0,1
D. 0,2

Bài này mình làm như sau, theo bài ra thì t=0 tại vị trí [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] và đang chuyển động theo chiều dương
Mà a=[tex]15\pi[/tex]=[tex]\frac{a_{max}}{2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]
Vậy thời gian để đi từ vị trí ban đầu đến x=A/2 là:
[tex]\Rightarrow t=\frac{T}{12}+\frac{T}{2}+\frac{T}{4}+\frac{T}{12}=\frac{11T}{12}[/tex]
Dễ tính được [tex]T=\frac{2\pi }{\varpi }=\frac{2\pi }{\frac{a_{max}}{v_{max}} }=0,2[/tex]
Vậy t=0,183 s??? Ko có đáp án, mọi người xem mình sai ở đâu với!

Sai ở đây em.
Mà a=[tex]15\pi[/tex]=[tex]\frac{a_{max}}{2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x=\frac{A}{2}[/tex]

sửa lại: Mà a=[tex]15\pi[/tex]=[tex]\frac{a_{max}}{2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x=-\frac{A}{2}[/tex]   (Lưu ý: dấu của gia tốc)   ~O)

(Em vẽ giản đồ tính lại thời gian nhé)