Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 08:44:37 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19827Tiêu đề: 3 bài về: Chu kì con lắc đơn hay
Gửi bởi: nguyenmax trong 08:44:37 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2014
Mọi người giúp đỡ nhé:
Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài l treo vào trần một toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng một góc [tex]\alpha[/tex]
  so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiệng là k. Gia tốc trọng trường  là g. Con lắc dao động điều hoà với chu kì là
 A.[tex]2\Pi \sqrt{l/gcos\alpha } [/tex]
B.[tex]2\Pi\sqrt{lcos\alpha /(g.\sqrt{k^2+1})}[/tex]
C.[tex]2\Pi.\sqrt{l/(g.cos\alpha .\sqrt{k^2+1})}[/tex]
D.[tex]2\Pi\sqrt{l/(gcos\alpha (k+1))}[/tex]
Câu 2: Dùng các chớp sáng tuần hoàn chu kỳ 2s để chiếu sáng một con lắc đơn đang dao động. Ta thấy, con lắc dao động biểu kiến với chu kỳ 30 phút với chiều dao động biểu kiến cùng chiều dao động thật. Chu kỳ dao động thật của con lắc là:
A. 2,005s   B. 1,978s   C. 2,001s   D. 1,998s
Câu 3: Một con lắc đơn có chu kì dao động T chưa biết dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì  T0 = 2s. Con lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần hai con lắc chuyển động cùng chiều và trùng nhau tại vị trí cân bằng của chúng ( gọi là những lần trùng phùng). Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp bằng 7 phút 30 giây. Hãy tính chu kì T của con lắc đơn và độ dài con lắc đơn.lấy g = 9.8 m/s2.
   A. 1,98s và 1m      B. 2,009s và 1m   C. 2,009s và 2m   D. 1,98s và 2m                          

 


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài về: Chu kì con lắc đơn hay
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:51:18 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
Mọi người giúp đỡ nhé:
Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài l treo vào trần một toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng một góc [tex]\alpha[/tex]
  so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiệng là k. Gia tốc trọng trường  là g. Con lắc dao động điều hoà với chu kì là
 A.[tex]2\Pi \sqrt{l/gcos\alpha } [/tex]
B.[tex]2\Pi\sqrt{lcos\alpha /(g.\sqrt{k^2+1})}[/tex]
C.[tex]2\Pi.\sqrt{l/(g.cos\alpha .\sqrt{k^2+1})}[/tex]
D.[tex]2\Pi\sqrt{l/(gcos\alpha (k+1))}[/tex]
                     

Em xem bài giải của thầy Thạnh nhé   ~O)
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17400.msg70501#msg70501Tiêu đề: Trả lời: 3 bài về: Chu kì con lắc đơn hay
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:56:15 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
Mọi người giúp đỡ nhé:


Câu 2: Dùng các chớp sáng tuần hoàn chu kỳ 2s để chiếu sáng một con lắc đơn đang dao động. Ta thấy, con lắc dao động biểu kiến với chu kỳ 30 phút với chiều dao động biểu kiến cùng chiều dao động thật. Chu kỳ dao động thật của con lắc là:
A. 2,005s   B. 1,978s   C. 2,001s   D. 1,998s


Em xem bài giải của thầy Quang Dương.  ~O)
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5953.msg28425#msg28425Tiêu đề: Trả lời: 3 bài về: Chu kì con lắc đơn hay
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:01:54 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2014
Mọi người giúp đỡ nhé:

Câu 3: Một con lắc đơn có chu kì dao động T chưa biết dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì  T0 = 2s. Con lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần hai con lắc chuyển động cùng chiều và trùng nhau tại vị trí cân bằng của chúng ( gọi là những lần trùng phùng). Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp bằng 7 phút 30 giây. Hãy tính chu kì T của con lắc đơn và độ dài con lắc đơn.lấy g = 9.8 m/s2.
   A. 1,98s và 1m      B. 2,009s và 1m   C. 2,009s và 2m   D. 1,98s và 2m                          

 

Tương tự như cách giải bài 2 trên. Lưu ý T>2(s)  ~O)

P/S: nguyenmax lần sau nên sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn nguyenmax nhé.    ~O)