Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtuvl trong 10:00:22 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19823Tiêu đề: Thắc mắc về một bài giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: langtuvl trong 10:00:22 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2014
Trong thí nghiệm giao thoa Y- âng, chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,49μm và λ2. Trên màn quan sát, trong một khoảng rộng đếm được 29 vân sáng, trong đó có 5 vân cùng màu với vân trung tâm (kể cả vân trung tâm) và hai trong năm vân nằm ngoài cùng của khoảng rộng. Biết trong khoảng rộng đó, số vân sáng của λ1nhiều hơn số vân sáng của λ2 là 4 vân. Bước sóng λ2:
A. λ2= 0,56μm.   B. λ2= 0,68μm   C. λ2=  0,62μm.   D. λ2= 0,63μm.
Theo đề thì số vân đơn của λ1 là 14, của λ2 là 10. Suy ra 18λ1 = 14λ2. Vậy đáp án là D.
Thắc mắc: λ1:λ2 = 7:9 nên trong khoảng rộng nói trên phải có (6+8)x4+5 = 61 vân sáng. Vậy đề cho 29 vân liệu có sai?