Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: diamondringnew trong 08:06:16 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19821Tiêu đề: Cơ học 9
Gửi bởi: diamondringnew trong 08:06:16 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2014
Giả hộ em với........thứ 4 e cần gấp!!!!!
 
1/ Cano đang ngược dòng qua điểm A thì gặp một bè ghỗ trôi xuôi. Cano đi tiếp 40' do hỏng máy nên bị troiô theo dòng nước. Sau 10' sửa xong máy cano quay lại đuổi theo bè và gặp bè tại B. Cho biết AB=4.5Km , công suất của cano không đổi trong quá trình chuyển động. Tính vận tốc dòng nước?

2/ Minh và Nam đứng ở 2 điểm M,N cắt nhau 750m trên một bãi sông. Khoảng cách từ M->sông là 150m, từ N-> sông là 600m. Tính thời gjan ngắn nhất để Minh chạy ra sông múc 1 thùng nước đến chỗ Nam. Cho biết đoạn sông thằng, vận tốc của Minh không đổi = 2m/s , bỏ qua thời gian múc nước?

3/ Hai anh em Nam và Nhật ở cách trường 27cm mà chỉ có một chiếc xe đạp không chở được . Vận tốc của Nam khi đi bộ và khi đi xe đạp lần lượt  lạkm/h và 15km/s. Còn của Nhật là 4km/h và 12km/h . Muiốn xuất fát và đến nơi cùng một lúc thì 2 anh em phải thay nhau dùng xe như thế nào ? Xe có thể dựng bên đường và thời gian lên xuống xe không đáng kể ?


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học 9
Gửi bởi: hsidien trong 11:03:37 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2014
Tổng quãng đường Minh chạy ra sông múc nước rồi đến chỗ Nam:
2.150+ 750 = 1050m
Thời gian ngắn nhất là:
t = 1050 : 2 = 525 (s)
Bài 1 cho thiếu dữ liệu


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học 9
Gửi bởi: cái gáo nhỏ trong 11:08:42 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2014
Bài 1:
t: tg ca nô từ A -> M -> N -> B, tg bè trôi từ A đến B; t = AB/v(nuoc)
AM: ca nô ngược dòng trong 2/3h
MN: ca nô xuôi dòng trong 1/6h
NB: ca nô ngược dòng trong (t – 2/3 – 1/6) =  (t – 5/6)h
Ta có: v(ca nô) = AM/(2/3) = MN – NB = v(nuoc).1/6 – v(ca nô).(t – 5/6)
=> v(ca nô) =  [v(nuoc).1/6]: (1/2 + t) = [v(nuoc).1/6]: [1/2 + AB/v(nuoc)] (1)
AB = MN – MA – BN = v(nuoc).1/6 - v(ca nô).2/3 - v(ca nô).(t – 5/6) (2)
Thay (1) vào (2) tính được v(nuoc)


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học 9
Gửi bởi: cái gáo nhỏ trong 12:01:33 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2014
Bài 3: Hai anh em Nam và Việt ở cách trường 27km mà chỉ có một chiếc xe đạp không chở được. Vận tốc của Nam khi đi bộ và khi đi xe đạp lần lượt là 5km/h và 15km/h, còn vận tốc của Việt khi đi bộ và khi đi xe đạp lần lượt là 4km/h và 12km/h. Nếu muốn xuất phát từ nhà và đến trường cùng một lúc thì hai anh em phải thay nhau dùng xe như thế nào? Biết xe có thể dựng bên đường và thời gian lên xuống xe không đáng kể.
Giải:
Gọi x(km) là quãng đường Nam đi xe thì quãng                     
đường Nam đi bộ là (27-x). Vì cùng xuất phát                                         
và cùng đến nơi một lúc nên quãng đường Việt                                                                                                                                  đi bộ là x và đi xe là (27-x).                     
     Thời gian Nam đi từ nhà đến trường bằng thời gian Việt đi từ nhà đến trường:
    tN = tV =>   + =  +  =>    x = 10,5km.
      Vậy, có hai phương án sau:
             _ Nam đi xe 10,5km rồi để xe bên đường và tiếp tục đi bộ 16,5km để đến trường. Việt xuất phát cùng một lúc với Nam, đi bộ 10,5km thì gặp xe của Nam để lại rồi đạp xe quãng đường 16,5km và đến trường cùng lúc với Nam.
             _ Hoặc ngược lại, Việt đi xe đạp 16,5km rồi tiếp tục đi bộ 10,5km. Nam đi bộ 16,5km rồi tiếp tục đi xe đạp 10,5km.
Trich tu http://violet.vn/duytruong86/present/show/entry_id/7337887 :D