Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: baobao1995 trong 03:46:09 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19809Tiêu đề: Bài tập kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: baobao1995 trong 03:46:09 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2014
cho 12g Fe va Cu vào 0,4mol HNO3 thu đc NO( sp khử duy nhất ) và có 1 KL dư.Sau đó thêm H2SO4 2M vào thấy NO tiếp tục thoát ra, để hòa tan hết KL cần 33,33ml . khối lượng Fe trong hỗn hợp trên là?

A 8,4g      B 5,6g       C 2,8g         D 1,4g       Thầy cô và các bạn giúp em với, em xin cảm ơn  :) :)Tiêu đề: Trả lời: Bài tập kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:52:36 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2014
Gọi số mol Fe và Cu là a và b

Vì kim loại dư nên tạo muối Fe II, hòa tan kim loại tức là chỉ phản ứng với Cu dư. So sánh [tex]\dfrac{n_{H^+}}{4}, \ n_{NO_3^-}[/tex] ta thấy được [tex]H^+[/tex] phản ứng hết

Có hệ

[tex]\begin{cases} 56a+64b=12 \\ 2a+2b=3.\dfrac{0,4+0,03333.2.2}{4} \end{cases} \\ \rightarrow a=b=0,1[/tex]

Vậy đáp án B