Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 12:09:35 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19802Tiêu đề: bài hạt nhân khó!
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 12:09:35 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
Urannium tự nhiên có khối lượng nguyên tử m=237,93u gồm hai đồng vị chính U238 và U235. khối lượng hạt nhân U235là 234,99u, khói lượng hạt nhân U238 là  237,95u. xác Định tiỉ lệ Uranium trong tự nhiên?
nhờ thầy cô và các bạn xem giúp em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:41:42 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
Urannium tự nhiên có khối lượng nguyên tử m=237,93u gồm hai đồng vị chính U238 và U235. khối lượng hạt nhân U235là 234,99u, khói lượng hạt nhân U238 là  237,95u. xác Định tiỉ lệ Uranium trong tự nhiên?
nhờ thầy cô và các bạn xem giúp em xin chân thành cảm ơn!
gọi x là tỷ lệ phần trăm U238 ==> tỷ lệ phần trăm của U235 là (1-x/100)
x.mU238 + (1-x/100).mU235=237,93 ==> x