Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhozkuro050495 trong 11:14:17 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19799Tiêu đề: Bài tập về giao động cần giải đáp!!
Gửi bởi: nhozkuro050495 trong 11:14:17 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
một con lắc vật lý gồm một thanh nhẹ thẳng dài 100cm. Trên đó gắn 2 quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng, quả thứ nhất nằm chính giữa thanh và quả thứ 2 nằm ở đầu thanh.ác định chu kì của con lắc này khi nó dao động nhỏ quanh 1 trục nằm ngang đi qua đầu kia của thanh. Bỏ qua ma sát, kích thước của qua cầu không đáng kể, lấy g=9.8
A. 0.58s
B. 1.5s
C. 1.7s
D. 1.8s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao động cần giải đáp!!
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:31:45 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
một con lắc vật lý gồm một thanh nhẹ thẳng dài 100cm. Trên đó gắn 2 quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng, quả thứ nhất nằm chính giữa thanh và quả thứ 2 nằm ở đầu thanh.ác định chu kì của con lắc này khi nó dao động nhỏ quanh 1 trục nằm ngang đi qua đầu kia của thanh. Bỏ qua ma sát, kích thước của qua cầu không đáng kể, lấy g=9.8
A. 0.58s
B. 1.5s
C. 1.7s
D. 1.8s


Kết quả của em ra không trùng đáp án
Không biết em hiểu sai ở đâu nữa
Mong bạn và các thầy cô xem giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người

Mô men quán tính của thanh: [tex]I_{1} = \frac{1}{3} M l^{2}[/tex]
Nhưng giả thiết cho thanh rất nhẹ => [tex]I_{1} \simeq 0[/tex]
Mô men quán tính của 2 vật m: [tex]I_{2} = mr_{1}^{2} + mr_{2}^{2} = (\frac{1}{2})^{2} m + m = \frac{5}{2} m[/tex]
=> mô men quán tính của hệ  I = [tex]\frac{5}{2} m[/tex]

Khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm: [tex]d = AG = \frac{mr_{1} + mr_{2}}{m + m} = 0,75 m[/tex]

=> Chu kì của con lắc: [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{5m}{2m. 9,8. 0,75 }} = 3,66 s[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao động cần giải đáp!!
Gửi bởi: nhozkuro050495 trong 09:46:14 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
mình cũng ko rõ nữa! bài này minh ko biết làm mình đăng lên hỏi! mình ko biết tính momen quán tính như thế nào. Học 11 h lên tới đh quên hết rồi !!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao động cần giải đáp!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:05:20 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
một con lắc vật lý gồm một thanh nhẹ thẳng dài 100cm. Trên đó gắn 2 quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng, quả thứ nhất nằm chính giữa thanh và quả thứ 2 nằm ở đầu thanh.ác định chu kì của con lắc này khi nó dao động nhỏ quanh 1 trục nằm ngang đi qua đầu kia của thanh. Bỏ qua ma sát, kích thước của qua cầu không đáng kể, lấy g=9.8
A. 0.58s
B. 1.5s
C. 1.7s
D. 1.8s

[tex]I = M(L/2)^2+ML^2=5ML^2/4[/tex]
Khối tâm là trung điểm 2 vật ==> d=3L/4
[tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{I}{2Mgd}}=2\pi.\sqrt{\frac{5ML^2}{6MgL}}=1,8s[/tex]