Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:26:36 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19797Tiêu đề: ly thuyết điện xc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:26:36 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở R , cuộn cảm thuần L, tụ điện C
Ở thời điểm t điện áp 2 đầu mạch AB và điện áp tức thời trên L mới đạt nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. Điện áp hai đầu mạch có pha như thế nào với cường độ dòng điện?
a, sớm hơn cường độ pi/4
b, sớm.......pi/6
c, trễ.....pi/4
d, trễ....pi/6
thầy cô giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: ly thuyết điện xc
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:44:14 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở R , cuộn cảm thuần L, tụ điện C
Ở thời điểm t điện áp 2 đầu mạch AB và điện áp tức thời trên L mới đạt nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. Điện áp hai đầu mạch có pha như thế nào với cường độ dòng điện?
a, sớm hơn cường độ pi/4
b, sớm.......pi/6
c, trễ.....pi/4
d, trễ....pi/6
thầy cô giải giúp