Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoang_vhm trong 06:17:49 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19796Tiêu đề: Mong mọi người giải giúp em bài điện xoay chiều và dao động cơ.
Gửi bởi: hoang_vhm trong 06:17:49 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
1/Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải 100 lần. giả thiết công suất nơi tiêu thụ không đổi và điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i. Biết ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng 15% điện áp nơi truyền đi.
A. 10 lần
B. 4,3 lần
C. 9,1 lần
D. 8,5 lần
2/ Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 1s là 18cm. Hỏi ở thời điểm kết thúc quãng đường trên thì tốc độ của vật là bao nhiêu?
A. [tex]6\prod{{\sqrt{2 }}}[/tex]
B 7pi căn 3 cm
C 6 pi căn 3 cm
D. 5 pi căn 3 cm
Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp và 2 cuộn thứ cấp được quấn trên một lõi thép chung hình khung chữ nhật. Cuộn sơ cấp có N1=1320 vòng dây, cuộn thứ cấp 2 có N3=25 vòng dây. Khi mắc vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 điện áp xoaty chiều có giá trị hiệu dụng U1=220V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp thứ nhất là U2 =10V cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp thứ nhất và thứ 2 có giá trị lần lượt là I2=0.5A và I3=1.2A. Coi hệ số công suất trong mạch là 1. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị là
A. 1/44 A
B. 2/9 A
C. 3/16 A
D. 1/22 A


Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giải giúp em bài điện xoay chiều và dao động cơ.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 05:11:29 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014

2/ Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 1s là 18cm. Hỏi ở thời điểm kết thúc quãng đường trên thì tốc độ của vật là bao nhiêu?
A. [tex]6\prod{{\sqrt{2 }}}[/tex]
B 7pi căn 3 cm
C 6 pi căn 3 cm
D. 5 pi căn 3 cm


ADCT [tex]S_{min} = 2A ( 1 - cos\frac{\frac{\Delta \varphi }{2}})[/tex] [tex]\Rightarrow \frac{\Delta \varphi }{2} = \frac{2\pi }{3} \Rightarrow \Delta \varphi = \frac{4\pi }{3}[/tex]

mặt khác [tex]t = \frac{\Delta \varphi }{\omega } \Rightarrow \omega = \frac{4\pi }{3}[/tex]

[tex]\Rightarrow v_{max} = 8\pi[/tex]

Dùng vectơ quay ta thấy đc khi kết thúc quãng đường thì vật có vận tốc [tex]v = \frac{v_{max}\sqrt{3}}{2} = 4\pi \sqrt{3}[/tex]

Sao không có đáp án nhỉ???
Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giải giúp em bài điện xoay chiều và dao động cơ.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 05:29:03 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2014
Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp và 2 cuộn thứ cấp được quấn trên một lõi thép chung hình khung chữ nhật. Cuộn sơ cấp có N1=1320 vòng dây, cuộn thứ cấp 2 có N3=25 vòng dây. Khi mắc vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 điện áp xoaty chiều có giá trị hiệu dụng U1=220V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp thứ nhất là U2 =10V cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp thứ nhất và thứ 2 có giá trị lần lượt là I2=0.5A và I3=1.2A. Coi hệ số công suất trong mạch là 1. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị là
A. 1/44 A
B. 2/9 A
C. 3/16 A
D. 1/22 A

Ta có [tex]\frac{U_{1}}{U_{3}} = \frac{N_{1}}{N_{3}} \Rightarrow U_{3} = \frac{25}{6} V[/tex]

Mặt khác ta lại có: [tex]P_{1} = P_{2} + P_{3}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow U_{1} I_{1} = U_{2} I_{2} + U_{3} I_{3}[/tex]
Thay số được [tex]I_{1} = \frac{1}{22} A[/tex] => D