Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoduyha1996 trong 10:28:08 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19793Tiêu đề: giúp mình bài này với, vật lý hạt nhân
Gửi bởi: ngoduyha1996 trong 10:28:08 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2014
bắn Hạt alpha có động năng 4 MeV vào hạt nhân 7N14 đứng yên thì thu đc 1 proton và hạt nhân 8O17. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôtôn. cho khối lượng alpha, nitơ, oxi, proton lần lượt là 4.0015, 13.9992, 16.9947, 1.0073


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài này với, vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:10:33 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2014
bắn Hạt alpha có động năng 4 MeV vào hạt nhân 7N14 đứng yên thì thu đc 1 proton và hạt nhân 8O17. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôtôn. cho khối lượng alpha, nitơ, oxi, proton lần lượt là 4.0015, 13.9992, 16.9947, 1.0073
vì hai hạt cùng tốc độ ==> Pp/Po=mp/mo ==> mp.kp/mo.ko=(mp/mo)^2 ==> kp/ko=(mp/mo)(1)
Định luật BTNL: KHe+Delta E= kp+ko(2)
Từ (1)(2) em sẽ suy ra kp và vp