Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 09:45:58 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19783Tiêu đề: Dao động điều hòa
Gửi bởi: biminh621 trong 09:45:58 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2014
câu 1: một vật dao động điều hòa có chu kì dao động là T và biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1 (mà x1 khác 0 và cộng trừ A) bất kể vật đi theo hướng nào thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất [tex]\Delta t[/tex] nhất định vật cách vị trí cân bằng như cũ. chọn phương án đúng
[tex]A.\begin{matrix} +\\ - \end{matrix}0,25A[/tex]

[tex]B.\begin{matrix} +\\ - \end{matrix}0,5A\sqrt{3}[/tex]

[tex]C.\begin{matrix}+\\-\end{matrix}0,5A\sqrt{2}[/tex]

[tex]D.\begin{matrix} +\\ - \end{matrix}0,5A[/tex]

câu 2: một vật dao động điều hòa, đi qua vị trí có vận tốc bằng 0 vào các thời điểm liện tiếp 4,25s và 5,75s. Biết vào thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ, và tốc độ lớn nhất trong quá trình dao động là 4pi (cm/s). Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng từ thời điểm 0,75s đến thời điểm 2,25s
A. -4 cm/s
B. 4 cm/s
C. 0
D. -4,25 cm

Mong mọi người giải giúp!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: cuongthich trong 11:02:20 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2014
câu 1: một vật dao động điều hòa có chu kì dao động là T và biên độ A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1 (mà x1 khác 0 và cộng trừ A) bất kể vật đi theo hướng nào thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất [tex]\Delta t[/tex] nhất định vật cách vị trí cân bằng như cũ. chọn phương án đúng
[tex]A.\begin{matrix} +\\ - \end{matrix}0,25A[/tex]

[tex]B.\begin{matrix} +\\ - \end{matrix}0,5A\sqrt{3}[/tex]

[tex]C.\begin{matrix}+\\-\end{matrix}0,5A\sqrt{2}[/tex]

[tex]D.\begin{matrix} +\\ - \end{matrix}0,5A[/tex]


Mong mọi người giải giúp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xét trong 1T cứ sau khoảng [tex]\Delta t=\frac{T}{4}[/tex]
thì vật lại cách vị trí cân bằng một khoẳng như cũ
vậy vậy phải xuất phát từ [tex]x=+-\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]
P/s em vẽ đường tròn rồi chia 4 đường tròn ra là được


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:01:53 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2014
câu 2: một vật dao động điều hòa, đi qua vị trí có vận tốc bằng 0 vào các thời điểm liện tiếp 4,25s và 5,75s. Biết vào thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ, và tốc độ lớn nhất trong quá trình dao động là 4pi (cm/s). Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng từ thời điểm 0,75s đến thời điểm 2,25s
A. -4 cm/s
B. 4 cm/s
C. 0
D. -4,25 cm

T/2 = 5,75 - 4,25 = 1,5 => T = 3s => A = 6cm.

t1 = 4,25s = T + T/4 + T/6

Vào thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều dương => chọn t1 lúc vật ở biên dương => lúc t = 0 vật có li độ là [tex]x=-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]

Ở thời điểm 0,75s = T/4 thì x = A/2

Ở thời điểm 2,25s = 3T/4  thì x = [tex]x=-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]

(Hai thời điểm trên vẽ hình rất dễ).

Vận tốc trung bình trong khoảng giữa hai thời điểm đó là [tex]\bar{v}=\frac{A/2+A\sqrt{3/2}}{\Delta t}=5,46cm/s[/tex]