Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Ngọc Anh trong 07:11:25 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19771Tiêu đề: Sóng âm - Mức cường độ âm
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:11:25 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này với ạ!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Tại một điểm có mức cường độ âm tới là 65 dB và âm phản xạ có mức cường độ âm là 60 dB.Hỏi mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó

A. 125 dB
B. 66,2 dB
C. 65 dB
D. 60 dB


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm - Mức cường độ âm
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 07:25:09 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này với ạ!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Tại một điểm có mức cường độ âm tới là 65 dB và âm phản xạ có mức cường độ âm là 60 dB.Hỏi mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó

A. 125 dB
B. 66,2 dB
C. 65 dB
D. 60 dB


Âm tới: [tex]I_1=10^{\frac{L_1}{10}}.10^{-12}=10^{-5,5}[/tex]

Âm phản xạ: [tex]I_2=10^{\frac{L_2}{10}}.10^{-12}=10^{-6}[/tex]

Mức cường độ âm toàn phần:
[tex]L=10log\frac{(I_1+I_2)}{10^{-12}}=10log\frac{(10^{-5,5}+10^{-6})}{10^{-12}}=66,2(dB)[/tex]  ~O) ~O) ~O)

P/S: cafe hem bé N.A  :]) ~O) :])


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm - Mức cường độ âm
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:36:40 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này với ạ!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Tại một điểm có mức cường độ âm tới là 65 dB và âm phản xạ có mức cường độ âm là 60 dB.Hỏi mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó

A. 125 dB
B. 66,2 dB
C. 65 dB
D. 60 dB


Âm tới: [tex]I_1=10^{\frac{L_1}{10}}.10^{-12}=10^{-5,5}[/tex]

Âm phản xạ: [tex]I_2=10^{\frac{L_2}{10}}.10^{-12}=10^{-6}[/tex]

Mức cường độ âm toàn phần:
[tex]L=10log\frac{(I_1+I_2)}{10^{-12}}=10log\frac{(10^{-5,5}+10^{-6})}{10^{-12}}=66,2(dB)[/tex]  ~O) ~O) ~O)

P/S: cafe hem bé N.A  :]) ~O) :])


Cháu không hiểu lắm. [tex]10^{-12}[/tex] lấy ở đâu ạ? Chú giải thích kĩ thêm cho cháu 1 chút đi. Chú thông cảm. Cháu chậm hiểu  :(


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm - Mức cường độ âm
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 07:41:51 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Công thức mức cường độ âm: [tex]L=10log(\frac{I}{I_0})[/tex]   [tex]\Rightarrow I=10^{\frac{L}{10}}.I_0[/tex]

[tex]I_0[/tex] là cường độ âm chuẩn, thường lấy là [tex]10^{-12} (\frac{W}{m^2})[/tex]

 ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm - Mức cường độ âm
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:44:01 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Công thức mức cường độ âm: [tex]L=10log(\frac{I}{I_0})[/tex]   [tex]\Rightarrow I=10^{\frac{L}{10}}.I_0[/tex]

[tex]I_0[/tex] là cường độ âm chuẩn, thường lấy là [tex]10^{-12} (\frac{W}{m^2})[/tex]

 ~O)

Thế có nghĩa là mình tự lấy cũng đc ấy ạ?  ???


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm - Mức cường độ âm
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:00:45 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Công thức mức cường độ âm: [tex]L=10log(\frac{I}{I_0})[/tex]   [tex]\Rightarrow I=10^{\frac{L}{10}}.I_0[/tex]

[tex]I_0[/tex] là cường độ âm chuẩn, thường lấy là [tex]10^{-12} (\frac{W}{m^2})[/tex]

 ~O)

Thế có nghĩa là mình tự lấy cũng đc ấy ạ?  ???

Year! Nếu đề không cho thì cứ thế mà làm thôi. =d>