Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trandinh trong 02:06:27 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19767Tiêu đề: hiệu ứng Dop-ple cần giúp đỡ
Gửi bởi: trandinh trong 02:06:27 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
1)Nguồn âm tiến lại gần hành khách đang đứng trên nhà ga với tốc độ không đổi v1 so với nhà ga. Gio thổi theo chiều từ nguồn âm đến hành khách với tốc độ không đổi v2 so với nhà ga. Tần số âm do nguồn âm phát ra là f. Tốc độ truyền âm trong không khí là v. Tần số âm mà hành khách cảm nhận được là:
a.f'=f[tex]\frac{v+v2}{v-v1+v2}[/tex]
b.f'=f[tex]\frac{v-v2}{v-v1+v2}[/tex]
c.f'=f[tex]\frac{v}{v-v1}[/tex]
d. f'=f[tex]\frac{v}{v-v1-v2}[/tex]

2)Một người ngồi trên ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s nghe tiếng còi phát ra từ một ô tô chạy song song ngược chiều, tần số âm nghe được khi hai ô tô chuyển động lại gần nhau cao gấp 1,2 lần khi hai ô tô chuyển động xa nhau; vận tốc âm là 350 m/s. Vận tốc của ô tô chạy ngược chiều là:
Chọn một câu trả lời
a. 11.84 m/s
b. 28.22 m/s    
c. 15.48 m/s    
d. 28.22 m/s    Tiêu đề: Trả lời: hiệu ứng Dop-ple cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:15:22 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
1)Nguồn âm tiến lại gần hành khách đang đứng trên nhà ga với tốc độ không đổi v1 so với nhà ga. Gio thổi theo chiều từ nguồn âm đến hành khách với tốc độ không đổi v2 so với nhà ga. Tần số âm do nguồn âm phát ra là f. Tốc độ truyền âm trong không khí là v. Tần số âm mà hành khách cảm nhận được là:
a.f'=f[tex]\frac{v+v2}{v-v1+v2}[/tex]
b.f'=f[tex]\frac{v-v2}{v-v1+v2}[/tex]
c.f'=f[tex]\frac{v}{v-v1}[/tex]
d. f'=f[tex]\frac{v}{v-v1-v2}[/tex]


Câu 1: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19711.msg77656#msg77656

Vui lòng sử dụng chức năng "Tìm Kiếm" của diễn đàn trước khi hỏi nhé  *-:)http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=search (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=search)Tiêu đề: Trả lời: hiệu ứng Dop-ple cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:23:28 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
2)Một người ngồi trên ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s nghe tiếng còi phát ra từ một ô tô chạy song song ngược chiều, tần số âm nghe được khi hai ô tô chuyển động lại gần nhau cao gấp 1,2 lần khi hai ô tô chuyển động xa nhau; vận tốc âm là 350 m/s. Vận tốc của ô tô chạy ngược chiều là:
Chọn một câu trả lời
a. 11.84 m/s
b. 28.22 m/s    
c. 15.48 m/s    
d. 28.22 m/s    

HD:
Đặt
[tex]v_1=20(m/s)[/tex]
[tex]v_2[/tex] là vận tốc xe 2
Ngược chiều lại gần: [tex]f'=f\frac{v+v_1}{v-v_2}[/tex]
Ngược chiều xa nhau: [tex]f''=f\frac{v-v_1}{v+v_2}[/tex]

Ta có:
[tex]f'=1,2f''\Leftrightarrow \frac{v+v_1}{v-v_2}=1,2\frac{v-v_1}{v+v_2}[/tex] (Thay số tìm [tex]v_2[/tex] với [tex]v[/tex]=350 (m/s) là vận tốc âm thanh) ~O) ~O) ~O)