Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 03:20:01 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19756Tiêu đề: Bài tập quang điện ngoài
Gửi bởi: hoalansao11 trong 03:20:01 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Khi chiếu một bức xạ vào bề mặt catot của một tế bào quang điện. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc cực đại và hướng vào nó một từ trường đều cảm ứng từ 10-4T vuông góc với phương vận tốc ban đầu của electron. Tính chu kì của electron trong từ trường.
A. 1[tex]\mu s[/tex]                          B. 2[tex]\mu s[/tex]                                C. 0,26[tex]\mu s[/tex]                  D. 0,36[tex]\mu s[/tex]

Mong các Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này a.!
                                                                                                                                      Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập quang điện ngoài
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:41:28 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Khi chiếu một bức xạ vào bề mặt catot của một tế bào quang điện. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc cực đại và hướng vào nó một từ trường đều cảm ứng từ 10-4T vuông góc với phương vận tốc ban đầu của electron. Tính chu kì của electron trong từ trường.
A. 1[tex]\mu s[/tex]                          B. 2[tex]\mu s[/tex]                                C. 0,26[tex]\mu s[/tex]                  D. 0,36[tex]\mu s[/tex]
HD: Em xem hình