Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhkien96 trong 03:16:48 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19755Tiêu đề: Bài tập phóng xạ tia γ
Gửi bởi: anhkien96 trong 03:16:48 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Đồng vị ₁₄O có tính phóng xạ ₊β. Hiệu số khối lượng ₁₄O và hạt nhân con là 5,62 MeV/c², khối lượng hạt ₊β là 0,511 MeV/c². Trong phân rã phát ra một tia γ có bước sóng λ = 5,364.10⁻¹³ m.
Coi động năng hạt nhân con không đáng kể:
a. Tính độ chênh lệnh mức năng lượng giữa trạng thái kích thích và trạng thái cơ bản của hạt nhân con.
b. Tính động năng cực đại của hạt ₊β trong trường hợp này.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ tia γ
Gửi bởi: papatiemi trong 11:21:55 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
độ chênh lệch năn g lượng chính là năng lượng tia gama
động năng cực đại của e chính là 5,62-0,511-năng lượng tia gama
tớ nghĩ cách làm như vậy cậu hử thay số xem sao.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ tia γ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:59:26 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Đồng vị ₁₄O có tính phóng xạ ₊β. Hiệu số khối lượng ₁₄O và hạt nhân con là 5,62 MeV/c², khối lượng hạt ₊β là 0,511 MeV/c². Trong phân rã phát ra một tia γ có bước sóng λ = 5,364.10⁻¹³ m.
Coi động năng hạt nhân con không đáng kể:
a. Tính độ chênh lệnh mức năng lượng giữa trạng thái kích thích và trạng thái cơ bản của hạt nhân con.
b. Tính động năng cực đại của hạt ₊β trong trường hợp này.

anhkien96 cũng đã post bài cần hướng dẫn mấy lần rồi mà quên QUY ĐỊNH rồi sao ?

Đọc kỹ và làm dùng QUY ĐỊNH khi post bài nhé! 8-x

TOPIC BỊ KHÓA!