Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: anhkien96 trong 10:59:49 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19751Tiêu đề: Bài tập máy biến thế khó
Gửi bởi: anhkien96 trong 10:59:49 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014
Cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng gồm 1400 vòng, được mấc vào mạch điện xoay chiều có u=100√2sin(100πt) (V) thì thấy ampe kế ở cuộn sơ cấp chỉ 0,1A. Ở cuộn thứ cấp có 28 vòng, người ta mắc một nam châm có điện trở thuần R, công suất tiêu thụ của nam châm là 5W. Hãy tìm:
1. Hiệu điện thế iệu dụng của cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện hiệu dụng qua nam châm điện.
2. Điện trở thần của nam châm và độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến thế khó
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:55:14 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014
Cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng gồm 1400 vòng, được mấc vào mạch điện xoay chiều có u=100√2sin(100πt) (V) thì thấy ampe kế ở cuộn sơ cấp chỉ 0,1A. Ở cuộn thứ cấp có 28 vòng, người ta mắc một nam châm có điện trở thuần R, công suất tiêu thụ của nam châm là 5W. Hãy tìm:
1. Hiệu điện thế iệu dụng của cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện hiệu dụng qua nam châm điện.
2. Điện trở thần của nam châm và độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp.

Lưu ý: nam châm điện:
Đóng vai trò giống như một cuộn dây L không thuần cảm.
HD:
a/

Vì máy biến áp lý tưởng
[tex]\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{I_2}{I_1}\Leftrightarrow \frac{100}{U_2}=\frac{1400}{28}=\frac{I_2}{0,1}\Rightarrow U_2=2\sqrt{2}(V);I_2=5(A)[/tex]
b/
[tex]P=5W=RI_2^2\rightarrow R=...[/tex]

[tex]cos\varphi =\frac{R}{Z}=\frac{RI_2}{U_2}=...[/tex]    ~O)

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến thế khó
Gửi bởi: anhkien96 trong 11:08:06 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Ngu thực tế thật, nam châm điên là cuộn dây mà không nghĩ ra..