Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nqo trong 07:01:07 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19749Tiêu đề: Bài toán quang phổ hidoro, giao thoa ánh sáng đơn sắc.
Gửi bởi: nqo trong 07:01:07 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014
Sáng em thi thử gặp đề có 2 câu mà không biết giải như thế nào? Nhờ các thầy cô giúp.


Câu 1. Một đám hơi hydro đang ở áp suất thấp thì được kích thích  bằng cách chiếu vào đám hơi đó chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng  200 nm. Biết toàn bộ đám hơi sau khi kích thích chỉ phát ra 3 vạch bức xạ tương ứng 200 nm; 300nm, và bức xạ có bước sóng > 300 nm. Giá trị của bức xạ thứ ba là
A.  600 nm.          B. 500 nm.                C. 450 nm.                   D. 100 nm.Câu 2: Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Yâng  bằng 3,25 bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được tối đa bao nhiêu vân sáng?
A. 7.    B. 6.       C.9.    D.5


 [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán quang phổ hidoro, giao thoa ánh sáng đơn sắc.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:02:48 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Sáng em thi thử gặp đề có 2 câu mà không biết giải như thế nào? Nhờ các thầy cô giúp.


Câu 2: Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Yâng  bằng 3,25 bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được tối đa bao nhiêu vân sáng?
A. 7.    B. 6.       C.9.    D.5


Vì là vân sáng nên : [tex]d_{2} - d_{1} = k\lambda[/tex]

Xét trong tam giác [tex]S_{1} M S_{2}[/tex]

Hiệu độ dài 2 cạnh luôn nhỏ hơn cạnh còn lại => [tex]d_{2} - d_{1} \leq a[/tex]

=> [tex]k \leq 3,2[/tex]

Mặt khác vì k nguyên và miền giao thoa đối xứng qua vân trung tâm nên k nhận các giá trị : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 => 7 vân sángTiêu đề: Trả lời: Bài toán quang phổ hidoro, giao thoa ánh sáng đơn sắc.
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:18:08 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Sáng em thi thử gặp đề có 2 câu mà không biết giải như thế nào? Nhờ các thầy cô giúp.


Câu 1. Một đám hơi hydro đang ở áp suất thấp thì được kích thích  bằng cách chiếu vào đám hơi đó chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng  200 nm. Biết toàn bộ đám hơi sau khi kích thích chỉ phát ra 3 vạch bức xạ tương ứng 200 nm; 300nm, và bức xạ có bước sóng > 300 nm. Giá trị của bức xạ thứ ba là
A.  600 nm.          B. 500 nm.                C. 450 nm.                   D. 100 nm.

 [-O<

Chỉ phát ra 3 vạch [tex]\rightarrow[/tex] Mức kích thích thứ 2
Vì [tex]\lambda_3>300(nm)[/tex]   Với [tex]\lambda_1=200(nm)[/tex]
Ta có:
[tex]\Rightarrow \frac{hc}{\lambda_1}=E_2-E_0=(E_2-E_1)+(E_1-E_0)=\frac{hc}{\lambda_2}+\frac{hc}{\lambda_3}\Rightarrow \frac{1}{\lambda_1}=\frac{1}{\lambda_2}+\frac{1}{\lambda_3}\Rightarrow \lambda_3=600(nm)[/tex]     ~O)