Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Daniel Phung trong 04:54:50 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19748Tiêu đề: Dạng toán chia hạt nhân thành những hạt nhân nhỏ
Gửi bởi: Daniel Phung trong 04:54:50 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014
Ví dụ như bài Tính Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân  thành 3 hạt α là bao nhiêu? (biết mC = 11, 9967u, mα = 4,0015u).

và em nhớ diễn đàn mình từng có 1 bài chia hạt heeli thành 2 phần bằng nhau mà em không thể tìm lại được,
Em cảm ơn các thầy cô


Tiêu đề: Trả lời: Dạng toán chia hạt nhân thành những hạt nhân nhỏ
Gửi bởi: cuongthich trong 10:07:43 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2014
Ví dụ như bài Tính Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân  thành 3 hạt α là bao nhiêu? (biết mC = 11, 9967u, mα = 4,0015u).

và em nhớ diễn đàn mình từng có 1 bài chia hạt heeli thành 2 phần bằng nhau mà em không thể tìm lại được,
Em cảm ơn các thầy cô
xét phản ứng hạt nhân [tex]_{6}^{12}C\rightarrow 3\alpha[/tex]
năng luongj cần thiết để tách hạt nhân C thành 3 hạt nhân anpha là phần năng luongj mà phản ứng trên cần nhận vào để có phản ứng xảy ra
[tex]\Delta E=(3m_{\alpha }-m_{C})[/tex]