Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 04:04:07 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19740Tiêu đề: Bài tập treo vật vào giữa lò xo
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 04:04:07 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
Cho một lò xo có chiều dài OA=50cm, k=20n/m. Treo lò xo thẳng đứng, O cố định, móc vật m=1kg vào điểm C của lò xo, cho vật dao động theo phương thẳng đứng, chu kì 0,628s. Điểm C cách điểm treo O một khoảng bằng:
A. 20 cm
B. 7,5 cm
C. 15 cm
D. 10 cmTiêu đề: Trả lời: Bài tập treo vật vào giữa lò xo
Gửi bởi: ngochocly trong 04:38:03 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
+[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k'}}[/tex]
=> k' (là độ cứng của lò xo có chiều dài OC)
+ Chiều dài tỉ lệ nghịch với độ cứng nên:
[tex]\frac{OC}{OA}=\frac{k}{k'}[/tex]
=> OC


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập treo vật vào giữa lò xo
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 07:07:03 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
thanhdatpro16 đã gửi bài nhiều lần mà sao vẫn còn sai QUY ĐỊNH vậy em

Đọc kỹ làm đúng QUY ĐỊNH khi post bài.

TOPIC BỊ KHÓA.