Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 06:28:19 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19734Tiêu đề: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:28:19 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
1. Năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử [tex]Hidro[/tex] lần lượt là [tex]E_K=-13,6\,eV;\,E_L=-3,4\,eV;\,E_M=-1,51\,eV;\,E_N=-0,85\,eV;\,E_O=-0,54\,eV.[/tex] Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử [tex]Hidro[/tex] phát ra.

Mọi người xem giúp em bài này là em thắc mắc sao đáp án chỉ tìm [tex]\lambda_{LK};\,\lambda_{MK};\,\lambda_{NK};\,\lambda_{OK}[/tex] mà lại không tìm [tex]\lambda_{ML};\,\lambda_{NM};\,\lambda_{ON}[/tex] ạ, xin xem giúp em gấp và chi tiết với ạ, em cảm ơn.

2. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0,3\mu m[/tex] vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]0,5\mu m.[/tex] Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng [tex]0,01[/tex] công suất của chùm sáng kích thích. Hãy tính tỉ số giữa số photon ánh sáng phát quang và số photon ánh sáng kích thích phát trong cùng một khoảng thời gian.

Nhờ mọi người xem giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: ngochocly trong 07:33:35 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu1: Bạn lưu ý phần gạch dưới nha.
 Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hidro phát ra.

Câu 2.
 + Công suất cuả 1 chùm sáng trong thời gian t:
 P=W/t  (Với W là năng lượng chùm photon)
 => Số photon:
 n=W/E  (Với E là năng lượng của 1 photon)
   =Pt.lamda/hc
=> Tỉ số cần tìm:
n1/n2=(P1/P2).(lamda1/lamda2)=0,01.0,5/0,3=1/60


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:23:20 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu1: Bạn lưu ý phần gạch dưới nha.
 Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hidro phát ra.
Làm sao biết cái nào là Tử ngoại còn cái nào không đây cậu?


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:08:29 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu1: Bạn lưu ý phần gạch dưới nha.
 Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hidro phát ra.
Làm sao biết cái nào là Tử ngoại còn cái nào không đây cậu?
Tử ngoại là các bức xạ có lambda < 0,38 mu,m trong bài nếu chỉ Y/C từ các bức xạ kia thôi thì tu ngoai se là O về K
Eo - Ek = hc/lambda ==> lambda

Trong quang phổ hydro
Passen nằm hồng ngoại
Banme 1 phần nằm AS thấy 1 phần nằm tữ ngoại
Lyman nằm trong tu ngoai


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:12:18 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu1: Bạn lưu ý phần gạch dưới nha.
 Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hidro phát ra.
Làm sao biết cái nào là Tử ngoại còn cái nào không đây cậu?
Tử ngoại là các bức xạ có lambda < 0,38 mu,m trong bài nếu chỉ Y/C từ các bức xạ kia thôi thì tu ngoai se là O về K
Eo - Ek = hc/lambda ==> lambda
Em chưa hiểu lắm ạ, vậy từ O về N lại không thỏa ạm à từ những cái kích tích(L, M, N, O) về cơ bản(K) mởi thỏa ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:17:40 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu1: Bạn lưu ý phần gạch dưới nha.
 Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hidro phát ra.
Làm sao biết cái nào là Tử ngoại còn cái nào không đây cậu?
Tử ngoại là các bức xạ có lambda < 0,38 mu,m trong bài nếu chỉ Y/C từ các bức xạ kia thôi thì tu ngoai se là O về K
Eo - Ek = hc/lambda ==> lambda
Em chưa hiểu lắm ạ, vậy từ O về N lại không thỏa ạm à từ những cái kích tích(L, M, N, O) về cơ bản(K) mởi thỏa ạ?
thực ra em cần thử hết nếu không chắc chắn
chỉ cần so sánh lambda<0,38 mu.m là được
thầy nói rồi từ cao về 1 là dãy laimain nên thuộc tử ngoại


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:24:27 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
thực ra em cần thử hết nếu không chắc chắn
chỉ cần so sánh lambda<0,38 mu.m là được
thầy nói rồi từ cao về 1 là dãy laimain nên thuộc tử ngoại
Dạ nhờ có câu này em đã hiểu rõ nhất ạ "thầy nói rồi từ cao về 1 là dãy laimain nên thuộc tử ngoại"
Thầy cho em hỏi thêm luôn vậy là từ cao về 2 của dãy Banme và từ cao về 3 của dãy Pasen thuộc thì thuộc vùng nào ạ


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: cuongthich trong 10:34:02 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu1: Bạn lưu ý phần gạch dưới nha.
 Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hidro phát ra.
Làm sao biết cái nào là Tử ngoại còn cái nào không đây cậu?
cái này em có thể đọc sách giáo khoa em ạ
quang phổ của ng tử hidro có 3 dãy tách rời
Dãy Laiman hình thành khi e chuyển từ các trạng thái kích thích về quỹ đạo K dãy này nằm trong vùng tử ngoại,
Dãy Banme hình thành khi e chuyển từ quỹ đạo ngoài về quỹ đào L một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy(có 4 vach đỏ, lam, chàm, tím ) và một phần nằm trong vùng tử ngoại
Dãy  Pasen hình thành khi e chuyển từ quỹ đào ngoài về quỹ đao M nằm trong vùng hồng ngoại

bài này em có thể tự tính như sau
các bức xạ tử ngoại bao gồm
khi e chuyển từ K về L [tex]\frac{hc}{\lambda kl}=E_{L}-E_{K}[/tex]

khi e chuyển từ M về K [tex]\frac{hc}{\lambda km}=E_{M}-E_{K}[/tex] tương tự em tính các bức xa khác cho dãy LaimanTiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bohr.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:41:59 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu1: Bạn lưu ý phần gạch dưới nha.
 Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hidro phát ra.
Làm sao biết cái nào là Tử ngoại còn cái nào không đây cậu?
cái này em có thể đọc sách giáo khoa em ạ
quang phổ của ng tử hidro có 3 dãy tách rời
Dãy Laiman hình thành khi e chuyển từ các trạng thái kích thích về quỹ đạo K dãy này nằm trong vùng tử ngoại,
Dãy Banme hình thành khi e chuyển từ quỹ đạo ngoài về quỹ đào L một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy(có 4 vach đỏ, lam, chàm, tím ) và một phần nằm trong vùng tử ngoại
Dãy  Pasen hình thành khi e chuyển từ quỹ đào ngoài về quỹ đao M nằm trong vùng hồng ngoại

bài này em có thể tự tính như sau
các bức xạ tử ngoại bao gồm
khi e chuyển từ K về L [tex]\frac{hc}{\lambda kl}=E_{L}-E_{K}[/tex]

khi e chuyển từ M về K [tex]\frac{hc}{\lambda km}=E_{M}-E_{K}[/tex] tương tự em tính các bức xa khác cho dãy Laiman
Dạ vâng ạ, em cảm ơn Thầy và Thầy Thạnh ạ. Thầy xem giảng lại giúp em bài 2 luôn với ạ.