Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: stevenminh2811 trong 12:00:36 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19729Tiêu đề: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: stevenminh2811 trong 12:00:36 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu 1:1 vật thực hiện đồng thời 2 dao dộng điều hòa: x1=cos(wt) cm; x2=2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(wt+[tex]\varphi 2[/tex]) và người ta thu được biên độ mạch dao động là 2,5cm.biết A1 đạt cực đại,hãy xác định [tex]\varphi 2[/tex]
A ko xác định
B [tex]\Pi[/tex]
C [tex]2\Pi /3[/tex]
D [tex]5\Pi /6[/tex]

Câu 2: 2 chất điểm dao động điều hòa trên cùng 1 trục tọa độ Ox,coi trong quá trình dao động 2 chất điểm ko va chạm vào nhau.biets pt dao động của 2 chất điểm lần lượt là x1=cos(4t+[tex]\Pi /12[/tex]); x2=6[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(4t+[tex]\Pi /12[/tex])Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật là
A 4cm
B 6 cm
C 8 cm
D 4[tex]\sqrt{2}[/tex] -4 cm

Câu 3:2 chất điểm M,N cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số dọc theo 2 đường thảng song song kề nhau và song song với trục Ox.Vị trí cân bặng của 2 vật đều trên cùng 1 đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm,của N là 6cm.Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất của M và N theo phương Ox là  6cm.Độ lệch pha giữa 2 dao động là
A [tex]3\Pi/4[/tex]
B [tex]2\Pi/3[/tex]
C [tex]\Pi/2[/tex]
D [tex]\Pi/3[/tex]

Câu 4:2 chất điểm M,N cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số dọc theo 2 đường thảng song song kề nhau và song song với trục Ox.Vị trí cân bặng của 2 vật đều trên cùng 1 đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm,của N là  6cmTrong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất của M và N theo phương Ox là  6cm.Mốc thế năng tại vị trí cân bàng O.thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng ,tỉ số động năng của M và thế năng của N là:
A 4 hoặc 3/4
B 3 hoặc 4/3
C 3 hoặc 3/4
D 4 hoặc 4/3
 
Mong quý thầy cô và  các anh, các chị,các bạn giải đáp chi tiết giúp em gỡ bỏ được những nút thắt này.Em xin chân thành cảm ơn!!! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:20:55 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Về khoảng cách lớn nhất, bạn xem:


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: cuongthich trong 04:36:53 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
Câu 1:1 vật thực hiện đồng thời 2 dao dộng điều hòa: x1=cos(wt) cm; x2=2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(wt+[tex]\varphi 2[/tex]) và người ta thu được biên độ mạch dao động là 2,5cm.biết A1 đạt cực đại,hãy xác định [tex]\varphi 2[/tex]
A ko xác định
B [tex]\Pi[/tex]
C [tex]2\Pi /3[/tex]
D [tex]5\Pi /6[/tex]


Mong quý thầy cô và  các anh, các chị,các bạn giải đáp chi tiết giúp em gỡ bỏ được những nút thắt này.Em xin chân thành cảm ơn!!! ^-^

bài này có trên diễn đàn rồi nên em có thể dùng chức năng tìm kiếm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: cuongthich trong 04:52:24 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014


Câu 3:2 chất điểm M,N cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số dọc theo 2 đường thảng song song kề nhau và song song với trục Ox.Vị trí cân bặng của 2 vật đều trên cùng 1 đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm,của N là 6cm.Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất của M và N theo phương Ox là  6cm.Độ lệch pha giữa 2 dao động là
A [tex]3\Pi/4[/tex]
B [tex]2\Pi/3[/tex]
C [tex]\Pi/2[/tex]
D [tex]\Pi/3[/tex]


 
Mong quý thầy cô và  các anh, các chị,các bạn giải đáp chi tiết giúp em gỡ bỏ được những nút thắt này.Em xin chân thành cảm ơn!!! ^-^

nhìn vào hình vẽ ta có tam giác OMNlà tam giác cân độ lệch pha 2 dao động là góc MON 60 độ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: stevenminh2811 trong 06:40:16 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014Mong quý thầy cô và  các anh, các chị,các bạn giải đáp chi tiết giúp em gỡ bỏ được những nút thắt này.Em xin chân thành cảm ơn!!! ^-^

bài này có trên diễn đàn rồi nên em có thể dùng chức năng tìm kiếm

Em ko tìm thấy anh ạ,anh tìm giúp em với .Em cảm ơn nhiều ạ!!!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:43:21 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014Mong quý thầy cô và  các anh, các chị,các bạn giải đáp chi tiết giúp em gỡ bỏ được những nút thắt này.Em xin chân thành cảm ơn!!! ^-^

bài này có trên diễn đàn rồi nên em có thể dùng chức năng tìm kiếm

Em ko tìm thấy anh ạ,anh tìm giúp em với .Em cảm ơn nhiều ạ!!!

Cái anh mà bạn nói là thầy giáo đấy.