Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khrizantema trong 01:29:20 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19723Tiêu đề: Một số bài dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 01:29:20 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
1/ Khi gắn một vật vào một lò xo có khối lượng không đáng kể thì nó dao động với chu kỳ 2s. Nếu giảm khối lượng của vật đi một lượng là [tex]\Delta m[/tex] thì chu kỳ dao động của nó là T, nếu tăng khối lượng thêm một lượng là [tex]\Delta m[/tex] thì chu kỳ dao động của nó là 2T. Nếu tăng khối lượng của nó thêm 2[tex]\Delta m[/tex] thì chu kỳ dao động của nó bằng bao nhiêu?
2/ Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật khối lượng 0,5kg. Chọn gốc tọa độ ở VTCB, chiều dương của hệ trục hướng xuống. Phương trình dao động của vật x=6cos10t cm. Lấy g=10[tex]m/s^{2}[/tex]. Tại thời điểm t=1/3 s, hay tìm độ lớn và hướng của lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo M của trần.
Nhờ các bác xem giúp em hai bài này. Cám ơn các bác nhiều!Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:59:31 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
1/ Khi gắn một vật vào một lò xo có khối lượng không đáng kể thì nó dao động với chu kỳ 2s. Nếu giảm khối lượng của vật đi một lượng là [tex]\Delta m[/tex] thì chu kỳ dao động của nó là T, nếu tăng khối lượng thêm một lượng là [tex]\Delta m[/tex] thì chu kỳ dao động của nó là 2T. Nếu tăng khối lượng của nó thêm 2[tex]\Delta m[/tex] thì chu kỳ dao động của nó bằng bao nhiêu?

[tex]T_0=2\pi \sqrt{m/k}=2s[/tex]  (1)

[tex]T=2\pi \sqrt{m-\Delta m/k}[/tex]  (2)

[tex]2T=2\pi \sqrt{m+\Delta m/k}[/tex]  (3)

[tex]T'=2\pi \sqrt{m+2\Delta m/k}=?[/tex]  (4)

(3) chia (2) => [tex]\Delta m=3/5.m[/tex]  thay vào (4)

so sánh (4), (1) => [tex]T'=2.\sqrt{\frac{11}{5}}s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:08:07 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
2/ Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật khối lượng 0,5kg. Chọn gốc tọa độ ở VTCB, chiều dương của hệ trục hướng xuống. Phương trình dao động của vật x=6cos10t cm. Lấy g=10[tex]m/s^{2}[/tex]. Tại thời điểm t=1/3 s, hay tìm độ lớn và hướng của lực mà lò xo tác dụng vào điểm treo M của trần.

Đề cho omega có pi không?

Độ dạn lò xo khi vật ở VTCB là [tex]\Delta l=\frac{g}{\omega ^2}[/tex]

That t vào pt => x => độ biến dạng => Fdh tác dụng vào điểm treo có độ lớn là k.độ biến dạng. Tùy vào tình trạng lò xo dãn hay nén mà chọn chiều của lực

Chú ý Lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 01:17:51 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
omega trong đề cho không có pi nên khi thay t vào em không biết để đơn vị radian hay độ. Mong thầy chỉ cho em phần này!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:19:14 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2014
omega trong đề cho không có pi nên khi thay t vào em không biết để đơn vị radian hay độ. Mong thầy chỉ cho em phần này!

omega có pi hay không thì (w.t + phi) có đơn vị là radian.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động điều hòa cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 12:30:10 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
cám ơn thầy đã chỉ dẫn cho em!