Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 07:19:35 AM Ngày 12 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19722Tiêu đề: Một bài hạt nhân khó
Gửi bởi: papatiemi trong 07:19:35 AM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
Các thầy giúp em bài vật lí hạt nhân với ah.
tính năng lượng cực tiểu cần thiết để bứt 1 proton ra khỏi hạt nhân 9F19 biết Năng lượng liên kết của hạt nhân là 147,8Mev và khối lượng nguyên tử 8O18 là 17,992u


Tiêu đề: Trả lời: Một bài hạt nhân khó
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:33:38 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
Các thầy giúp em bài vật lí hạt nhân với ah.
tính năng lượng cực tiểu cần thiết để bứt 1 proton ra khỏi hạt nhân 9F19 biết Năng lượng liên kết của hạt nhân là 147,8Mev và khối lượng nguyên tử 8O18 là 17,992u
Năng lượng liên kết riêng của 8O18:

[tex]W_{lk_{O}}=[(8m_p+10m_n)-17.992]931,5 (MeV)[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta E=W_{lk sau}-W_{lk_{truoc}}=W_{lk_{O}}-W_{lk_F}=....[/tex]  (Năng lượng cần cung cấp là giá trị độ lớn của [tex]\Delta E[/tex])     ~O)

Tiêu đề: Trả lời: Một bài hạt nhân khó
Gửi bởi: papatiemi trong 09:24:40 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2014
Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em.
Nhưng thầy ơi. Nếu đề bài không cho khối lượng của n và p thì lieu có cách nào làm được không thầy?