Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 11:52:44 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19720Tiêu đề: Biên độ của Con lắc lò xo khi gắn thêm vật mới
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 11:52:44 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng k=40N/m, gắn với m1=0,1 kg, dao động điều hòa với A=4cm. Khi vật qua vị trí cân bằng đặt vật m22=0,02kg dính chặt với vật m1. Biên độ dao động mới của con lắc là
A. 3,69 cm
B. 3,65 cm
C. 4 cm
D. 4,38 cm


Vận tốc của m1 khi qua VTCB là v=[tex]A\varpi =4\sqrt{\frac{k}{m_{1}}}=80cm/s=0,8m/s[/tex]
Khi gắn thêm vật m2 thì VTCB mới thấp hơn VTCB cũ một đoạn [tex]\frac{m_{2}g}{k}=0,5cm[/tex][tex]=[tex]\Rightarrow A'^{2}=(0,5.10^{-2})^{2}+\frac{0,8^{2}}{\frac{k}{m_{1}+m_{2}}}=1,945.10^{-3} \Rightarrow A'=0,0441m[/tex]
m/s[/tex]
Thế chọn D hả mọi người,ai xem mình có giải sai ở đâu không vậy?Tiêu đề: Trả lời: Biên độ của Con lắc lò xo khi gắn thêm vật mới
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:05:43 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng k=40N/m, gắn với m1=0,1 kg, dao động điều hòa với A=4cm. Khi vật qua vị trí cân bằng đặt vật m22=0,02kg dính chặt với vật m1. Biên độ dao động mới của con lắc là
A. 3,69 cm
B. 3,65 cm
C. 4 cm
D. 4,38 cm


Vận tốc của m1 khi qua VTCB là v=[tex]A\varpi =4\sqrt{\frac{k}{m_{1}}}=80cm/s=0,8m/s[/tex]
Khi gắn thêm vật m2 thì VTCB mới thấp hơn VTCB cũ một đoạn [tex]\frac{m_{2}g}{k}=0,5cm[/tex]  [tex]\Rightarrow A'^{2}=(0,5.10^{-2})^{2}+\frac{0,8^{2}}{\frac{k}{m_{1}+m_{2}}}=1,945.10^{-3} \Rightarrow A'=0,0441m[/tex]

Thế chọn D hả mọi người,ai xem mình có giải sai ở đâu không vậy?Đồng ý với cách giải của em!    ~O)