Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 06:05:20 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19718Tiêu đề: Dao động điều hòa chịu tác dụng của ngoại lực
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 06:05:20 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Một con lắc lò xo có k=100N/m, m=0,2 kg, dao động điều hòa với biên độ A=5cm. Khi vật qua vị trí cân bằng tác dụng một lực F vào vật. Tính biên độ dao động mới của vật


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa chịu tác dụng của ngoại lực
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:22:51 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Một con lắc lò xo có k=100N/m, m=0,2 kg, dao động điều hòa với biên độ A=5cm. Khi vật qua vị trí cân bằng tác dụng một lực F vào vật. Tính biên độ dao động mới của vật
Dear thanhdatpro12: Có khi thiếu đề bài không nhĩ?

Lực F duy trì và không đổi???
Nếu vậy giải như sau:

Khi vật đi qua VTCB:
[tex]\rightarrow v=v_{max}=A\omega [/tex]
Tác dụng ngoại lực không đổi:
[tex]\rightarrow[/tex] VTCB thay đổi 1 đoạn [tex]x=\Delta l=\frac{F}{k}[/tex]
Biên độ mới: [tex]A'=\sqrt{x^2+\frac{v_{max}^2}{\omega ^2}}=\sqrt{(\frac{F}{k})^2+A^2}=....[/tex]    ~O)

Lực F chỉ tác dụng tức thời trong một khoảng thời gian [tex]\Delta t[/tex] hay không??? thì phải giải kiểu khác.

P/S: thanhdatpro nhớ làm đúng QUY ĐỊNH CẦN THIẾT khi post bài.

TOPIC BỊ KHÓA.