Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: stevenminh2811 trong 06:04:49 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19717Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: stevenminh2811 trong 06:04:49 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Câu 6: Trên mặt nước có 2 điểm A và B ở trên cùng 1 phương truyền sóng, cách nhau 1 phần tư bước sóng .Tại tđ t mặt thoáng ở A và B đag cao hơn VTCB B lần lượt là 0,5mm và 0,866mm,mặt thoáng ở A đag đi xuống còn ở B đag đi lên .Coi biên độ sóng ko đổi .Sóng có
A Biên độ 0,683 mm  truyền từ B đến A
B  Biên độ 1mm  truyền từ A đến B
C  Biên độ 0,366mm truyền từ A đến B
D  Biên độ 1,366 mm truyền từ B đến A


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: SầuRiêng trong 08:29:29 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
+ Hai điểm A và B cách nhau lamda/4 nên chúng vuông pha nhau.
(Dùng công thức độ lệch pha: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda}[/tex] )
=> [tex]A^{2}=x_{1}^{2}+x_{2}^2[/tex]
=>A=1mm
+ Sóng truyền từ A đến B
(Bạn xem hình vẽ)Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:29:08 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Bài đăng sai QUY ĐỊNH

Vui lòng đọc QUY ĐỊNH trước khi post bài

TOPIC BỊ KHÓA.