Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: geicheigoo trong 10:48:52 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19697Tiêu đề: 10 câu lí không biết làm
Gửi bởi: geicheigoo trong 10:48:52 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2014
Mong được mọi người giúp đỡ các câu này ạ!  :)
1/ Trong không gian, vecto cảm ứng từ B có độ lớn không đổi quay đều quanh một trục với tốc độ góc là omega w. Gọi E là vecto cường độ điện trường. Độ lớn của rotE là?
a) wB     b) 2wB     c) 4wB      d) wB/2

2/ Khi cho dòng điện biến thiên chạy qua cuộn dây có lõi sắt thì ở đầu lõi sắt sẽ xuất hiện:
a) điện trường xoáy biến thiên và từ trường không đổi
b) điện trường không đổi và từ trường biến thiên
c) không có điện trường và từ trường
d) điện trường xoáy biến thiên và từ trường biến thiên

3/ Khối lượng Mặt Trời giảm là do sự bức xạ:
a) sóng điện từ
b) sóng điện từ và các hạt nhiễm điện
c) các hạt không nhiễm điệm và các hạt nhiễm điện
d) sóng điện từ, hạt nhiễm điện, không nhiễm điệm

4/ Một tụ điện được tích điện, sau đó được nối với dây dẫn có điện trở thuần R thành mạch kín. Nếu ta cho các bản tụ điện lệch đi để chúng không còn song song nữa, thì năng lượng dự trữ trong tụ điện sẽ chuyển thành
a) năng lượng nhiệt
b) năng lượng sóng điện từ
c) a và b đều sai
d) a và b đều đúng

5/ Trong hệ trục tọa độ Oxyz tại một thời điểm nào đó, tại điểm có tọa độ (x,y,z) vexto cảm ứng từ của sóng điện từ phẳng( truyền song song với trục Oz) có tọa độ B=(0,B,0). Tọa độ vecto cường độ điện trường của sóng điện từ này chỉ có thể là:
a) vecto E=(E,0,0)
b) vecto E=(0,0,E)
c) vecto E=(0,E,0)
d) sóng này không tồn tại

6/ Hai nguồn bức xạ sống điện từ tần số f=1000 GHz có cùng pha ban đầu. Cực đại của giao thoa hai sóng này sẽ quan sát được tại điểm có độ lớn hiệu đường đi nhỏ nhất bằng:
a) 0 mm
b) 0.15 mm
c) 0.3 mm
d) 0.6 mm

7/ Khi sóng vô tuyến lan truyền trong không khí thì các phần tử của môi trường thực hiện dao động:
a) theo mọi phương
b) chỉ theo phương truyền sóng
c) chỉ theo phương vuông góc với phương truyền sóng
d) theo phương truyền sóng và phương vuông góc phương truyền sóng

8/ Âm do một phát thanh viên phát ra trước micro của máy phát vô tuyến điện được truyền đi dưới dạng sóng có bước sóng 300m. Trong một chu kì của âm thì sóng mang thực hiên được 2000 dao động. Tần số âm do người đó phát ra là:
a) 1MHz
b) 2GHz
c) 500Hz
d)1000Hz

9/ Cọi rằng máy bức xạ sóng vô tuyến là chất điểm và sự hấp thụ năng lượng bởi môi trường là không đáng kể. Khi tăng khoảng cách trong liên lạc vô tuyến với tàu vũ trụ lên 4 lần thì công suất của máy phát cần phải tăng lên:
a) 2 lần
b) 4 lần
c) 16 lần
d) 64 lần

10/ Cho một sóng điện từ truyền trong chân không. Tại thời điểm t1, vecto cường độ điện trường E và vecto cảm ứng từ B có giá trị lần lượt là 9 V/cm và 3*10^(-6) T. tại thời điểm t2, khi vecto cảm ứng B có giá trị 1.5*10^(-6) thì vecto cường độ điện trường E có giá trị là:
a) 450*căn 3   V/m
b) -450*căn 3  V/m
c) 450            V/m
d) -450           V/mTiêu đề: Trả lời: 10 câu lí không biết làm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:04:41 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2014
Bài đăng sai quy định, sẽ bị khóa.