Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 01:29:15 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19685Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:29:15 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Lần lượt chiếu vào một tấm kim loại các bức xạ điện từ bước sóng [tex]\lambda_1=0,2\mu m[/tex] và [tex]\lambda_2=1,2\mu m[/tex] thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bật ra từ kim loại là [tex]v_1[/tex] và [tex]v_2[/tex] với [tex]v_2=\frac{3}{4}v_1.[/tex] Tính công thoát electron và giới hạn quang điện của kim loại.
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp gấp, cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:52:26 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Lần lượt chiếu vào một tấm kim loại các bức xạ điện từ bước sóng [tex]\lambda_1=0,2\mu m[/tex] và [tex]\lambda_2=1,2\mu m[/tex] thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bật ra từ kim loại là [tex]v_1[/tex] và [tex]v_2[/tex] với [tex]v_2=\frac{3}{4}v_1.[/tex] Tính công thoát electron và giới hạn quang điện của kim loại.
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp gấp, cảm ơn ạ.


v2 = 3/4 v1 => Wd2 = 9/16.Wd1

Phương trình Anhxtanh: [tex]\frac{hc}{\lambda _1}=A+W_d_1[/tex]   (1)

                                         [tex]\frac{hc}{\lambda _2}=A+W_d_2=A+9/16.W_d_1[/tex] (2)

Nhân (1) cho 9/16, sau đó lấy (2) - (1) => A => giới hạn quang điện.