Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 01:22:13 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19684Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:22:13 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Chiếu vào tấm kim loại đồng thời hai bức xạ có [tex]\lambda_1=0,22\mu m[/tex] và [tex]\lambda_2=0,36\mu m.[/tex] Cho biết công thoát electron của kim loại là [tex]3eV.[/tex] Tính động năng ban đầu cực đại khi bật ra khỏi kim loại.
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp gấp, cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:07:43 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Chiếu vào tấm kim loại đồng thời hai bức xạ có [tex]\lambda_1=0,22\mu m[/tex] và [tex]\lambda_2=0,36\mu m.[/tex] Cho biết công thoát electron của kim loại là [tex]3eV.[/tex] Tính động năng ban đầu cực đại khi bật ra khỏi kim loại.
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp gấp, cảm ơn ạ.


động năng cực đại ứng với bước sóng ngắn hơn =>[tex]W_d_m_a_x=W_d_1=\frac{hc}{\lambda _1}-A[/tex]