Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 01:20:09 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19683Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:20:09 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda=0,18\,\mu m[/tex] vào một tấm kim loại. Cho biết các quang electron bật ra có động năng ban đầu cực đại là [tex]6\,eV.[/tex]
   a) Tính công thoát của electron của kim loại trên
   b) Nếu chiếu vào tấm kim loại đó ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda'=0,5\mu m[/tex] thì động năng ban đầu cực đại và vận tốc ban đầu của các quang electron là bao nhiêu?
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp gấp, cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:08:28 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2014
Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda=0,18\,\mu m[/tex] vào một tấm kim loại. Cho biết các quang electron bật ra có động năng ban đầu cực đại là [tex]6\,eV.[/tex]
   a) Tính công thoát của electron của kim loại trên
   b) Nếu chiếu vào tấm kim loại đó ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda'=0,5\mu m[/tex] thì động năng ban đầu cực đại và vận tốc ban đầu của các quang electron là bao nhiêu?
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp gấp, cảm ơn ạ.


Xem lại công thức là làm thôi, quá cơ bản.

Bạn nên hỏi các bài lượng tử chung 1 topic, lập nhiều topic bạn và mọi người theo dõi không tiện cho lắm. Mà các bài bạn đăng xem công thức là giải ra thôi.